Седнице Народне скупштине

 

 

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.05.2020. (MP4 33MB / MPEG 420MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.05.2020. (IV) (MP4 302MB / MPEG 4368MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.05.2020. (III) (MP4 609MB / MPEG 7736MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.05.2020. (II) (MP4 645MB / MPEG 8193MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.05.2020. (I) (MP4 604MB / MPEG 7667MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.05.2020. (IV) (MP4 427MB / MPEG 5500MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.05.2020. (III) (MP4 642MB / MPEG 8153MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.05.2020. (II) (MP4 649MB / MPEG 8246MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.05.2020. (I) (MP4 563MB / MPEG 7164MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 06.05.2020. (MP4 32MB / MPEG 407MB)

Друга седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 06.05.2020. (V) (MP4 653MB / MPEG 8292MB)

Друга седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 06.05.2020. (IV) (MP4 629MB / MPEG 7990MB)

Друга седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 06.05.2020 (III) (MP4 619MB / MPEG 7862MB)

Друга седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 06.05.2020. (II) (MP4 649MB / MPEG 8246MB)

Друга седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 06.05.2020. (I) (MP4 563MB / MPEG 7164MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Првe седницe Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 29.04.2020. (MP4 50MB / MPEG 645MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 29.04.2020. (V) (MP4 458MB / MPEG 6700MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 29.04.2020. (IV) (MP4 633MB / MPEG 8043MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 29.04.2020. (III) (MP4 585MB / MPEG 7437MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 29.04.2020. (II) (MP4 637MB / MPEG 8096MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 29.04.2020. (I) (MP4 635MB / MPEG 8055MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 28.04.2020. (IV) (MP4 219MB / MPEG 2795MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 28.04.2020. (III) (MP4 637MB / MPEG 8097MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 28.04.2020. (II) (MP4 522MB / MPEG 6976MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије за време ванредног стања 28.04.2020. (I) (MP4 600MB / MPEG 7559MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 04.03.2020. (MP4 819MB / MPEG 1208MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 04.03.2020.(III)(MP4 309MB / MPEG 501MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 04.03.2020.(II)(MP4 501MB / MPEG 6544MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 04.03.2020.(I) (MP4 527MB / MPEG 6947MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 03.03.2020.(IV) (MP4 321MB / MPEG 3644MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 03.03.2020.(III)(MP4 521MB / MPEG 6944MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 03.03.2020.(II)(MP4 501MB / MPEG 6544MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 03.03.2020.(I) (MP4 527MB / MPEG 6947MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.03.2020. (IV) (MP4 180MB / MPEG 2288MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.03.2020. (III) (MP4 609MB / MPEG 7740MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.03.2020. (II) (MP4 573MB / MPEG 7297MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.03.2020.(I) (MP4 627MB / MPEG 7984MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.02.2020. (MP4 244MB / MPEG 3114MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.02.2020. (III) (MP4 251MB / MPEG 3194MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.02.2020. (II) (MP4 523MB / MPEG 7352MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.02.2020. (I) (MP4 685MB / MPEG 8200MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.02.2020. (IV) (MP4 75MB / MPEG 900MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.02.2020. (III) (MP4 600MB / MPEG 7500MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.02.2020. (II) (MP4 389MB / MPEG 4945MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.02.2020.(I) (MP4 673MB / MPEG 8156MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.02.2020. (III) (MP4 340MB / MPEG 3936MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.02.2020. (II) (MP4 298MB / MPEG 3461MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.02.2020. (I) (MP4 340MB / MPEG 4322MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.02.2020. (III) (MP4 363MB / MPEG 4575MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.02.2020. (II) (MP4 982MB / MPEG 7578MB)

Двадесет седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву и Дан за гласање 27.02.2020. (MP4 30MB / MPEG 391MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.02.2020. (I) (MP4 182MB / MPEG 2318MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.02.2020. (IV) (MP4 356MB / MPEG 4521MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.02.2020. (III) (MP4 600MB / MPEG 7630MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.02.2020. (II) (MP4 462MB / MPEG 5881MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.02.2020. (I) (MP4 582MB / MPEG 7395MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.02.2020. (IV) (MP4 539MB / MPEG 6821MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.02.2020. (III) (MP4 594MB / MPEG 6928MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.02.2020. (II) (MP4 497MB / MPEG 6318MB)

наставак Двадесет шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.02.2020. (I) (MP4 582MB / MPEG 7395MB)

Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020. (IV) (MP4 345MB / MPEG 4387MB)

Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020. (III) (MP4 599MB / MPEG 7621MB)

Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020. (II) (MP4 588MB / MPEG 7480MB)

Двадесет шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020.(I) (MP4 539MB / MPEG 6923MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.02.2020. (MP4 79MB / MPEG 1323MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.02.2020. (IV) (MP4 560MB / MPEG 7127MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.02.2020. (III) (MP4 576MB / MPEG 7657MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.02.2020. (II) (MP4 560MB / MPEG 7127MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.02.2020. (I) (MP4 590MB / MPEG 7506MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.02.2020. (IV) (MP4 235MB / MPEG 2995MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.02.2020. (III) (MP4 643MB / MPEG 8173MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.02.2020. (II) (MP4 699MB / MPEG 7500MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.02.2020. (I) (MP4 779MB / MPEG 8000MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.02.2020. (IV) (MP4 267MB / MPEG 3172MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.02.2020. (III) (MP4 611MB / MPEG 7182MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.02.2020. (II) (MP4 629MB / MPEG 7589MB)

наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.02.2020. (I) (MP4 569MB / MPEG 6489MB)

Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020. (IV) (MP4 484MB / MPEG 6150MB)

Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020. (III) (MP4 582MB / MPEG 7400MB)

Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020. (II)(MP4 699MB / MPEG 6999MB)

Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020. (I)(MP4 569MB / MPEG 6489MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Двадесет четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 14.02.2020. (MP4 30MB / MPEG 389MB)

Двадесет четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 14.02.2020. (III) (MP4 873MB / MPEG 9897MB)

Двадесет четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 14.02.2020. (II) (MP4 583MB / MPEG 6227MB)

Двадесет четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 14.02.2020. (I)(MP4 653MB / MPEG 7770MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесет трећег ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2020. (MP4 39MB / MPEG 500MB)

наставак Двадесет трећег ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2020. (IV) (MP4 142MB / MPEG 1807MB)

наставак Двадесет трећег ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2020. (III) (MP4 614MB / MPEG 7802MB)

наставак Двадесет трећег ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2020. (II) (MP4 485MB / MPEG 6385MB)

наставак Двадесет трећег ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2020.(I) (MP4 541MB / MPEG 6907MB)

Двадесет треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.02.2020. (III) (MP4 421MB / MPEG 5907MB)

Двадесет треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.02.2020. (II) (MP4 601MB / MPEG 7450MB)

Двадесет треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.02.2020. (I) (MP4 577MB / MPEG 7261MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесет другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.02.2020. (MP4 191MB / MPEG 1748MB)

наставак Двадесет другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.02.2020. (III) (MP4 643MB / MPEG 7748MB)

наставак Двадесет другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.02.2020. (II) (MP4 543MB / MPEG 6748MB)

наставак Двадесет другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.02.2020. (I) (MP4 621MB / MPEG 7640MB)

Двадесет друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.02.2020. (IV) (MP4 639MB / MPEG 8128MB)

Двадесет друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.02.2020. (III) (MP4 619MB / MPEG 7872MB)

Двадесет друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.02.2020. (II) (MP4 584MB / MPEG 7427MB)

Двадесет друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.02.2020. (I) (MP4 577MB / MPEG 7261MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Двадесет првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.02.2020. (MP4 8MB / MPEG 171MB)

наставак Двадесет првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.02.2020. (MP4 293MB / MPEG 3888MB)

Двадесет прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.02.2020. (III) (MP4 461MB / MPEG 4557MB)

Двадесет прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.02.2020. (II) (MP4 680MB / MPEG 7757MB)

Двадесет прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.02.2020. (I) (MP4 590MB / MPEG 7497MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.02.2020. (MP4 205MB / MPEG 2851MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 31.01.2020. (II) (MP4 235MB / MPEG 3941MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 31.01.2020. (I) (MP4 605MB / MPEG 7696MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 30.01.2020. (III) (MP4 206MB / MPEG 2765MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 30.01.2020. (II) (MP4 340MB / MPEG 4432MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 30.01.2020. (I) (MP4 305MB / MPEG 3886MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 30.01.2020. (III) (MP4 82MB / MPEG 1092MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 30.01.2020. (II) (MP4 602MB / MPEG 7608MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 30.01.2020. (I) (MP4 605MB / MPEG 7696MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.01.2020. (VI) (MP4 532MB / MPEG 6645MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.01.2020. (V) (MP4 809MB / MPEG 9056MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.01.2020. (IV) (MP4 698MB / MPEG 8080MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.01.2020. (III) (MP4 745MB / MPEG 9330MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.01.2020. (II) (MP4 519MB / MPEG 6696MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.01.2020. (I) (MP4 579MB / MPEG 7358MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.01.2020. (IV) (MP4 456MB / MPEG 5794MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.01.2020. (III) (MP4 598MB / MPEG 7605MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.01.2020. (II) (MP4 383MB / MPEG 4872MB)

наставак Двадесетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.01.2020. (I) (MP4 693MB / MPEG 8806MB)

Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (IV) (MP4 347MB / MPEG 4412MB)

Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (III) (MP4 608MB / MPEG 7735MB)

Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (II) (MP4 373MB / MPEG 4289MB)

Двадесето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.01.2020. (I) (MP4 573MB / MPEG 7279MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.01.2020. (MP4 126MB / MPEG 1608MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.01.2020. (MP4 124MB / MPEG 1576MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.01.2020. (IV) (MP4 608MB / MPEG 7727MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.01.2020. (III) (MP4 575MB / MPEG 7310MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.01.2020. (II) (MP4 490MB / MPEG 7727MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.01.2020. (I) (MP4 573MB / MPEG 7279MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.01.2020. (IV) (MP4 576MB / MPEG 7227MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.01.2020. (III) (MP4 603MB / MPEG 7657MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.01.2020. (II) (MP4 580MB / MPEG 7375MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.01.2020. (I) (MP4 573MB / MPEG 7279MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.01.2020. (IV) (MP4 440MB / MPEG 5588MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.01.2020. (III) (MP4 571MB / MPEG 7258MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.01.2020. (II) (MP4 690MB / MPEG 8122MB)

наставак Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.01.2020. (I) (MP4 562MB / MPEG 7211MB)

Деветнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.01.2020. (IV) (MP4 685MB / MPEG 8621MB)

Деветнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.01.2020. (III) (MP4 595MB / MPEG 7811MB)

Деветнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.01.2020. (II) (MP4 585MB / MPEG 7611MB)

Деветнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.01.2020. (I) (MP4 562MB / MPEG 7211MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.12.2019. (MP4 101MB / MPEG 1296MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.12.2019. (III) (MP4 121MB / MPEG 1532MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.12.2019. (II) (MP4 606MB / MPEG 7707MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.12.2019. (I) (MP4 607MB / MPEG 7722MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.12.2019. (III) (MP4 298MB / MPEG 3791MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.12.2019. (II) (MP4 294MB / MPEG 3742MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.12.2019. (I) (MP4 259MB / MPEG 3295MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.12.2019. (III) (MP4 119MB / MPEG 1520MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.12.2019. (II) (MP4 609MB / MPEG 7762MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.12.2019. (I) (MP4 589MB / MPEG 7572MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.12.2019. (V) (MP4 206MB / MPEG 3762MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.12.2019. (IV) (MP4 581MB / MPEG 7386MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.12.2019. (III) (MP4 606MB / MPEG 7710MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.12.2019. (II) (MP4 630MB / MPEG 9370MB)

наставак Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.12.2019. (I) (MP4 511MB / MPEG 6806MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.12.2019. (VI) (MP4 341MB / MPEG 4464MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.12.2019. (V) (MP4 612MB / MPEG 7781MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.12.2019. (IV) (MP4 667MB / MPEG 8483MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.12.2019. (III) (MP4 543MB / MPEG 6908MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.12.2019. (II) (MP4 537MB / MPEG 6838MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.12.2019. (I) (MP4 614MB / MPEG 7798MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.12.2019. (MP4 410MB / MPEG 5232MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.12.2019. (MP4 73MB / MPEG 929MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.12.2019. (IV) (MP4 384MB / MPEG 4863MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.12.2019. (III) (MP4 692MB / MPEG 7983MB

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.12.2019. (II) (MP4 684MB / MPEG 7763MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.12.2019. (I) (MP4 657MB / MPEG 8364MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.12.2019. (IV) (MP4 434MB / MPEG 5525MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.12.2019. (III) (MP4 599MB / MPEG 7613MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.12.2019. (II) (MP4 485MB / MPEG 6166MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.12.2019. (I) (MP4 657MB / MPEG 8364MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.12.2019. (IV) (MP4 410MB / MPEG 5104MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.12.2019. (III) (MP4 631MB / MPEG 8024MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.12.2019. (II) (MP4 561MB / MPEG 7411MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.12.2019. (I) (MP4 630MB / MPEG 8021MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.12.2019. (IV) (MP4 363MB / MPEG 4344MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.12.2019. (III) (MP4 543MB / MPEG 6841MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.12.2019. (II) (MP4 524MB / MPEG 6830MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.12.2019. (I) (MP4 604MB / MPEG 7675MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019. (IV) (MP4 638MB / MPEG 8114MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019. (III) (MP4 583MB / MPEG 7411MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019. (II) (MP4 521MB / MPEG 6522MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019. (I) (MP4 701MB / MPEG 7684MB)

Дан за гласање о тачкама 2. до 6. дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.12.2019. (MP4 77MB / MPEG 984MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.12.2019. (V) (MP4 94MB / MPEG 688MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.12.2019. (IV) (MP4 694MB / MPEG 7588MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.12.2019. (III) (MP4 491MB / MPEG 6580MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.12.2019. (II) (MP4 120MB / MPEG 2180MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.12.2019. (I) (MP4 660MB / MPEG 7928MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 11.12.2019. (IV) (MP4 547MB / MPEG 6753MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 11.12.2019. (III) (MP4 569MB / MPEG 6958MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 11.12.2019. (II) (MP4 469MB / MPEG 5958MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 11.12.2019. (I) (MP4 670MB / MPEG 8511MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 10.12.2019. (IV) (MP4 117MB / MPEG 1499MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 10.12.2019. (III) (MP4 580MB / MPEG 7373MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 10.12.2019. (II) (MP4 586MB / MPEG 7447MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 10.12.2019. (I) (MP4 523MB / MPEG 7739MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.12.2019. (IV) (MP4 379MB / MPEG 5254MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.12.2019. (III) (MP4 786MB / MPEG 8189MB)

Дан за гласање о 1. тачки дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.12.2019. (MP4 17MB / MPEG 210MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.12.2019. (II) (MP4 309MB / MPEG 3928MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.12.2019. (I) (MP4 523MB / MPEG 7739MB)

Дан за гласање о свим тачкама Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 06.12.2019. (MP4 387MB / MPEG 4580MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.12.2019. (IV) (MP4 427MB / MPEG 5483MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.12.2019. (III) (MP4 632MB / MPEG 7215MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.12.2019. (II) (MP4 790MB / MPEG 8227MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.12.2019. (I) (MP4 378MB / MPEG 5234MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.12.2019. (IV) (MP4 378MB / MPEG 5234MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.12.2019. (III) (MP4 563MB / MPEG 7155MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.12.2019. (II) (MP4 603MB / MPEG 7130MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.12.2019. (I) (MP4 783MB / MPEG 8140MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.12.2019. (IV) (MP4 295MB / MPEG 3614MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.12.2019. (III) (MP4 586MB / MPEG 7455MB)

Двадесет осма Посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.12.2019. (MP4 130MB / MPEG 1668MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.12.2019. (II) (MP4 354MB / MPEG 4328MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.12.2019. (I) (MP4 583MB / MPEG 7140MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.12.2019. (IV) (MP4 434MB / MPEG 5511MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.12.2019. (III) (MP4 595MB / MPEG 7563MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.12.2019. (II) (MP4 439MB / MPEG 8523MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.12.2019. (I) (MP4 583MB / MPEG 7140MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019. (IV) (MP4 182MB / MPEG 2317MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019. (III) (MP4 580MB / MPEG 7379MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019. (II) (MP4 602MB / MPEG 7483MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.11.2019. (I) (MP4 583MB / MPEG 7140MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.11.2019. (III) (MP4 329MB / MPEG 4187MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.11.2019. (II) (MP4 314MB / MPEG 3991MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.11.2019. (I) (MP4 102MB / MPEG 1477MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.11.2019. (II)(MP4 799MB / MPEG 10150MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.11.2019. (I)(MP4 483MB / MPEG 6140MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.11.2019. (MP4 102MB / MPEG 1477MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.11.2019. (III) (MP4 466MB / MPEG 5916MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.11.2019. (II) (MP4 623MB / MPEG 7749MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.11.2019. (I) (MP4 542MB / MPEG 6890MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.11.2019. (IV) (MP4 372MB / MPEG 4732MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.11.2019. (III) (MP4 503MB / MPEG 6389MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.11.2019. (II) (MP4 423MB / MPEG 6014MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.11.2019. (I) (MP4 423MB / MPEG 5014MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.11.2019. (IV) (MP4 423MB / MPEG 5014MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.11.2019.(III) (MP4 589MB / MPEG 7498MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.11.2019.(II) (MP4 570MB / MPEG 7273MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.11.2019.(I) (MP4 603MB / MPEG 7673MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.11.2019.(II) (MP4 485MB / MPEG 6164MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.11.2019.(I) (MP4 589MB / MPEG 7485MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.11.2019. (IV) (MP4 222MB / MPEG 2825MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.11.2019. (III) (MP4 534MB / MPEG 7640MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.11.2019. (II) (MP4 623MB / MPEG 7914MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.11.2019. (I) (MP4 465MB / MPEG 7728MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.11.2019. (IV) (MP4 573MB / MPEG 7891MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.11.2019. (III) (MP4 673MB / MPEG 8891MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.11.2019. (II) (MP4 723MB / MPEG 8901MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.11.2019. (I) (MP4 465MB / MPEG 5451MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.11.2019. (MP4 76MB / MPEG 1005MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.11.2019. (II)(MP4 676MB / MPEG 7917MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.11.2019. (I)(MP4 686MB / MPEG 7910MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.11.2019. (V) (MP4 102MB / MPEG 1246MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.11.2019. (IV) (MP4 596MB / MPEG 7566MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.11.2019. (III) (MP4 626MB / MPEG 7866MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.11.2019. (II)(MP4 386MB / MPEG 6466MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.11.2019. (I)(MP4 686MB / MPEG 7910MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (IV) (MP4 286MB / MPEG 3368MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (III) (MP4 695MB / MPEG 8270MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (II) (MP4 592MB / MPEG 7637MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.11.2019. (I) (MP4 552MB / MPEG 6932MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 30.10.2019. (MP4 105MB / MPEG 1343MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.10.2019. (IV) (MP4 464MB / MPEG 5906MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.10.2019. (III) (MP4 602MB / MPEG 7649MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.10.2019. (II) (MP4 544MB / MPEG 6912MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.10.2019. (I) (MP4 568MB / MPEG 7209MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.10.2019. (IV) (MP4 273MB / MPEG 3474MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.10.2019. (III) (MP4 611MB / MPEG 7760MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.10.2019. (II) (MP4 564MB / MPEG 7206MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.10.2019. (I) (MP4 588MB / MPEG 7469MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.10.2019. (IV) (MP4 228MB / MPEG 2963MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.10.2019. (III) (MP4 625MB / MPEG 7444MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.10.2019. (II) (MP4 522MB / MPEG 6643MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.10.2019. (I) (MP4 589MB / MPEG 7837MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.10.2019. (IV) (MP4 135MB / MPEG 1723MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.10.2019. (III) (MP4 635MB / MPEG 8067MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.10.2019. (II) (MP4 409MB / MPEG 5197MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.10.2019. (I) (MP4 589MB / MPEG 7837MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.10.2019. (IV) (MP4 266MB / MPEG 3382MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.10.2019. (III) (MP4 581MB / MPEG 7391MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.10.2019. (II) (MP4 498MB / MPEG 6023MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.10.2019. (I) (MP4 669MB / MPEG 8513MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.10.2019. (MP4 32MB / MPEG 413MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.10.2019. (IV) (MP4 524MB / MPEG 6749MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.10.2019. (III) (MP4 668MB / MPEG 8140MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.10.2019. (II) (MP4 530MB / MPEG 6991MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.10.2019. (I) (MP4 588MB / MPEG 7484MB)

Двадесет седма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.10.2019. (MP4 148MB / MPEG 1559MB)

Дан за гласање о тачкама 4. до 9. дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 10.10.2019. (MP4 234MB / MPEG 2987MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.10.2019. (II) (MP4 351MB / MPEG 4467MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 09.10.2019. (I) (MP4 636MB / MPEG 8080MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 08.10.2019. (IV) (MP4 254MB / MPEG 3616MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 08.10.2019. (III) (MP4 627MB / MPEG 7978MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 08.10.2019. (II) (MP4 607MB / MPEG 7723MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 08.10.2019. (I) (MP4 565MB / MPEG 7204MB)

Дан за гласање о тачкама 1, 2. и 3. дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 07.10.2019. (MP4 78MB / MPEG 996MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 07.10.2019. (II) (MP4 450MB / MPEG 5700MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 07.10.2019. (I) (MP4 598MB / MPEG 7521MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.10.2019. (IV) (MP4 350MB / MPEG 4447MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.10.2019. (III) (MP4 578MB / MPEG 7353MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.10.2019. (II) (MP4 582MB / MPEG 7406MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 04.10.2019. (I) (MP4 668MB / MPEG 8494MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.10.2019. (IV) (MP4 490MB / MPEG 6164MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.10.2019. (III) (MP4 603MB / MPEG 7670MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.10.2019. (II) (MP4 544MB / MPEG 6862MB)

наставак Друге седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.10.2019. (I) (MP4 538MB / MPEG 6834MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (VI) (MP4 450MB / MPEG 5722MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (V) (MP4 605MB / MPEG 7696MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (IV) (MP4 595MB / MPEG 7563MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (III) (MP4 421MB / MPEG 5358MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (II) (MP4 612MB / MPEG 7839MB)

Двадесет шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 02.10.2019. (MP4 77MB / MPEG 812MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (I) (MP4 310MB / MPEG 3958MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.10.2019. (MP4 12MB / MPEG 155MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 01.10.2019. (V) (MP4 225MB / MPEG 2868MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 01.10.2019. (IV) (MP4 632MB / MPEG 8045MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 01.10.2019. (III) (MP4 607MB / MPEG 7726MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 01.10.2019. (II) (MP4 571MB / MPEG 7268MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 01.10.2019. (I) (MP4 602MB / MPEG 7514MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.09.2019. (MP4 25MB / MPEG 323MB)

наставак Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.09.2019. (III) (MP4 124MB / MPEG 1615MB)

наставак Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.09.2019. (II) (MP4 576MB / MPEG 7498MB)

наставак Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.09.2019. (I) (MP4 654MB / MPEG 8168MB)

наставак Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.09.2019. (II) (MP4 674MB / MPEG 7800MB)

наставак Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.09.2019. (I) (MP4 605MB / MPEG 7698MB)

Осамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.09.2019. (IV) (MP4 219MB / MPEG 2794MB)

Осамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.09.2019. (III) (MP4 598MB / MPEG 7623MB)

Осамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.09.2019. (II) (MP4 417MB / MPEG 5296MB)

Осамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.09.2019. (I) (MP4 602MB / MPEG 7654MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.09.2019. (MP4 174MB / MPEG 2218MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.09.2019. (III) (MP4 435MB / MPEG 5535MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.09.2019. (II) (MP4 573MB / MPEG 7289MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.09.2019. (I) (MP4 491MB / MPEG 6251MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.09.2019. (V) (MP4 219MB / MPEG 2785MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.09.2019. (IV) (MP4 580MB / MPEG 7425MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.09.2019. (III) (MP4 588MB / MPEG 7475MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.09.2019. (II) (MP4 571MB / MPEG 7270MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.09.2019. (I) (MP4 558MB / MPEG 7103MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.09.2019. (IV) (MP4 299MB / MPEG 3813MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.09.2019. (III) (MP4 575MB / MPEG 7631MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.09.2019. (II) (MP4 407MB / MPEG 5173MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.09.2019.(I) (MP4 688MB / MPEG 8741MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.09.2019. (IV) (MP4 606MB / MPEG 7726MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.09.2019. (III) (MP4 578MB / MPEG 7355MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.09.2019. (II) (MP4 597MB / MPEG 7591MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.09.2019. (I) (MP4 535MB / MPEG 6800MB)

Дан за гласање о свим тачкама Седамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.09.2019. (MP4 19MB / MPEG 256MB)

Седамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.09.2019. (III) (MP4 644MB / MPEG 8197MB)

Седамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.09.2019. (II) (MP4 472MB / MPEG 6408MB)

Седамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.09.2019. (I) (MP4 598MB / MPEG 7604MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.07.2019. (MP4 511MB / MPEG 6501MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.07.2019. (III) (MP4 486MB / MPEG 6501MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.07.2019. (II) (MP4 574MB / MPEG 7308MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.07.2019. (I) (MP4 583MB / MPEG 7437MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.07.2019. (III) (MP4 198MB / MPEG 3057MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.07.2019. (II) (MP4 315MB / MPEG 4180MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.07.2019. (I) (MP4 302MB / MPEG 4171MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.07.2019. (II) (MP4 892MB / MPEG 11148MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.07.2019. (I) (MP4 593MB / MPEG 7974MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.07.2019. (IV) (MP4 456MB / MPEG 5585MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.07.2019. (III) (MP4 582MB / MPEG 7397MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.07.2019. (II) (MP4 606MB / MPEG 7707MB)

наставак Петнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.07.2019. (I) (MP4 598MB / MPEG 7603MB)

наставак Петнаестог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2019. (IV) (MP4 799MB / MPEG 1062MB)

наставак Петнаестог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2019. (III) (MP4 577MB / MPEG 7679MB)

наставак Петнаестог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2019. (II) (MP4 503MB / MPEG 6337MB)

наставак Петнаестог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2019. (I) (MP4 589MB / MPEG 7744MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.07.2019. (IV) (MP4 320MB / MPEG 4706MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.07.2019. (III) (MP4 593MB / MPEG 7535MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.07.2019. (II) (MP4 566MB / MPEG 7199MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.07.2019. (I) (MP4 562MB / MPEG 7143MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.07.2019. (MP4 158MB / MPEG 2014MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2019. (IV) (MP4 315MB / MPEG 4005MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2019. (III) (MP4 553MB / MPEG 7038MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2019. (II) (MP4 539MB / MPEG 6897MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2019. (I) (MP4 601MB / MPEG 7814MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.07.2019. (IV) (MP4 509MB / MPEG 6333MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.07.2019. (III) (MP4 456MB / MPEG 5802MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.07.2019. (II) (MP4 597MB / MPEG 7596MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.07.2019. (I) (MP4 526MB / MPEG 6509MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2019. (IV) (MP4 347MB / MPEG 4136MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2019. (III) (MP4 515MB / MPEG 6370MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2019. (II) (MP4 525MB / MPEG 6681MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2019. (I) (MP4 636MB / MPEG 8091MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 16.07.2019. (IV) (MP4 466MB / MPEG 5328MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 16.07.2019. (III) (MP4 599MB / MPEG 7726MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 16.07.2019. (II) (MP4 590MB / MPEG 7509MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 16.07.2019. (I) (MP4 590MB / MPEG 7509MB)

Четрнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.07.2019. (II) (MP4 642MB / MPEG 8165MB)

Четрнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.07.2019. (I) (MP4 599MB / MPEG 7617MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.07.2019. (MP4 21MB / MPEG 275MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.07.2019. (IV) (MP4 468MB / MPEG 5394MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.07.2019. (III) (MP4 735MB / MPEG 8155MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.07.2019. (II) (MP4 532MB / MPEG 6769MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.07.2019. (I) (MP4 749MB / MPEG 8307MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.07.2019. (III) (MP4 733MB / MPEG 8107MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.07.2019. (II) (MP4 566MB / MPEG 7066MB)

наставак Двадесет пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.07.2019. (I) (MP4 583MB / MPEG 7428MB)

Двадесет пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.07.2019. (IV) (MP4 897MB / MPEG 11218MB)

Двадесет пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.07.2019. (III) (MP4 591MB / MPEG 7284MB)

Двадесет пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.07.2019. (II) (MP4 531MB / MPEG 6749MB)

Двадесет пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.07.2019. (I) (MP4 562MB / MPEG 7146MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 10.07.2019. (MP4 43MB / MPEG 560MB)

наставак Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.07.2019. (IV) (MP4 498MB / MPEG 6306MB)

наставак Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.07.2019. (III) (MP4 536MB / MPEG 6812MB)

наставак Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.07.2019. (II) (MP4 560MB / MPEG 7126MB)

наставак Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 09.07.2019. (I) (MP4 516MB / MPEG 7690MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.07.2019. (IV) (MP4 602MB / MPEG 6581MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.07.2019. (III) (MP4 623MB / MPEG 7924MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.07.2019. (II) (MP4 262MB / MPEG 3334MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.07.2019. (I) (MP4 588MB / MPEG 6108MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.07.2019. (MP4 1436MB / MPEG 3451MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.07.2019. (IV) (MP4 733MB / MPEG 8107MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.07.2019. (III) (MP4 610MB / MPEG 7748MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.07.2019. (II) (MP4 550MB / MPEG 6994MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.07.2019. (I) (MP4 546MB / MPEG 7373MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.07.2019. (V) (MP4 362MB / MPEG 4713MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.07.2019. (IV) (MP4 180MB / MPEG 1996MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.07.2019. (III) (MP4 617MB / MPEG 7881MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.07.2019. (II) (MP4 611MB / MPEG 7770MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.07.2019. (I) (MP4 566MB / MPEG 7197MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 02.07.2019. (IV) (MP4 420MB / MPEG 5351MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 02.07.2019. (III) (MP4 620MB / MPEG 8002MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 02.07.2019. (II) (MP4 497MB / MPEG 6336MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 02.07.2019. (I) (MP4 512MB / MPEG 7176MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2019. (IV) (MP4 502MB / MPEG 7611MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2019. (III) (MP4 512MB / MPEG 7622MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2019. (II) (MP4 242MB / MPEG 3661MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2019. (I) (MP4 542MB / MPEG 6557MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.06.2019. (III) (MP4 315MB / MPEG 3872MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.06.2019. (II) (MP4 313MB / MPEG 3842MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.06.2019. (I) (MP4 314MB / MPEG 3857MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.06.2019. (II) (MP4 574MB / MPEG 7042MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.06.2019. (I) (MP4 650MB / MPEG 8243MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2019. (V) (MP4 120MB / MPEG 1046MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2019. (IV) (MP4 654MB / MPEG 8300MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2019. (III) (MP4 656MB / MPEG 8382MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2019. (II) (MP4 548MB / MPEG 6998MB)

наставак Дванаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2019. (I) (MP4 652MB / MPEG 7158MB)

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2019. (IV) (MP4 524MB / MPEG6719MB)

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2019. (III) (MP4 616MB / MPEG 7877MB)

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2019. (II) (MP4 448MB / MPEG 5725MB)

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2019. (I) (MP4 648MB / MPEG 8254MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2019. (MP4 16MB / MPEG 210MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.06.2019. (IV) (MP4 455MB / MPEG 5015MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.06.2019. (III) (MP4 531MB / MPEG 6854MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.06.2019. (II) (MP4 799MB / MPEG 6903MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.06.2019. (I) (MP4 587MB / MPEG 7476MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2019. (V) (MP4 256MB / MPEG 3252MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2019. (IV) (MP4 603MB / MPEG 7696MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2019. (III) (MP4 610MB / MPEG 7776MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2019. (II) (MP4 505MB / MPEG 6466MB)

наставак Двадесет четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2019. (I) (MP4 634MB / MPEG 8099MB)

Двадесет четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2019. (IV) (MP4 486MB / MPEG 6171MB)

Двадесет четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2019. (III) (MP4 599MB / MPEG 7640MB)

Двадесет четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2019. (II) (MP4 550MB / MPEG 7027MB)

Двадесет четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2019. (I) (MP4 750MB / MPEG 9626MB)

Двадесет трећа посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 03.06.2019. (MP4 102MB / MPEG 1086MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.05.2019. (MP4 75MB / MPEG 970MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.05.2019. (MP4 529MB / MPEG 6478MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (MP4 12MB / MPEG 164MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (VII) (MP4 384MB / MPEG 4909MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (VI) (MP4 304MB / MPEG 3878MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (V) (MP4 241MB / MPEG 3078MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (IV) (MP4 262MB / MPEG 3429MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (III) (MP4 251MB / MPEG 3219MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (II) (MP4 390MB / MPEG 4443MB)

наставак Двадесет друге посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2019. (I) (MP4 330MB / MPEG 4166MB)

Двадесет друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.05.2019. (VI) (MP4 330MB / MPEG 4256MB)

Двадесет друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.05.2019. (V) (MP4 245MB / MPEG 3655MB)

Двадесет друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.05.2019. (IV) (MP4 323MB / MPEG 4131MB)

Двадесет друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.05.2019. (III) (MP4 165MB / MPEG 2358MB)

Двадесет друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.05.2019. (II) (MP4 321MB / MPEG 4111MB)

Двадесет друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.05.2019. (I) (MP4 223MB / MPEG 3080MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.05.2019. (III) (MP4 566MB / MPEG 7247MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.05.2019. (II) (MP4 583MB / MPEG 7433MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.05.2019. (I) (MP4 550MB / MPEG 7083MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.05.2019. (III) (MP4 265MB / MPEG 3837MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.05.2019. (II) (MP4 580MB / MPEG 7406MB)

наставак Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.05.2019. (I) (MP4 623MB / MPEG 7979MB)

Шестa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.05.2019. (IV) (MP4 440MB / MPEG 5209MB)

Шестa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.05.2019. (III) (MP4 855MB / MPEG 9876MB)

Шестa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.05.2019. (II) (MP4 467MB / MPEG 5951MB)

Шестa седницa Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 22.05.2019. (I) (MP4 623MB / MPEG 7979MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.05.2019. (MP4 244MB / MPEG 3144MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.05.2019. (III) (MP4 590MB / MPEG 7591MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.05.2019. (II) (MP4 612MB / MPEG 7814MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.05.2019. (I) (MP4 800MB / MPEG 6911MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.05.2019. (III) (MP4 460MB / MPEG 5197MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.05.2019. (II) (MP4 609MB / MPEG 7784MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.05.2019. (I) (MP4 800MB / MPEG 10190MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.05.2019. (III) (MP4 375MB / MPEG 4364MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.05.2019. (II) (MP4 245MB / MPEG 3126MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.05.2019. (I) (MP4 630MB / MPEG 8609MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 15.05.2019. (III) (MP4 562MB / MPEG 7863MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 15.05.2019. (II) (MP4 466MB / MPEG 5374MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 15.05.2019. (I) (MP4 586MB / MPEG 7447MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(IV) (MP4 189MB / MPEG 2111MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(III) (MP4 583MB / MPEG 7729MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(II) (MP4 483MB / MPEG 5729MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.05.2019.(I) (MP4 593MB / MPEG 6784MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 25.04.2019. (MP4 196MB / MPEG 2541MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.04.2019. (IV) (MP4 198MB / MPEG 2556MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.04.2019. (III) (MP4 576MB / MPEG 7391MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.04.2019. (II) (MP4 470MB / MPEG 5910MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 24.04.2019. (I) (MP4 649MB / MPEG 8228MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.04.2019. (IV) (MP4 480MB / MPEG 6102MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.04.2019. (III) (MP4 524MB / MPEG 6701MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.04.2019. (II) (MP4 531MB / MPEG 6787MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 23.04.2019. (I) (MP4 566MB / MPEG 7690MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.04.2019. (II) (MP4 135MB / MPEG 2342MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 19.04.2019. (I) (MP4 599MB / MPEG 7466MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019. (IV) (MP4 200MB / MPEG 2563MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019. (III) (MP4 578MB / MPEG 7366MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019. (II) (MP4 656MB / MPEG 8381MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 18.04.2019. (I) (MP4 599MB / MPEG 7466MB)

Дан за гласање о тачкама од 1. до 4. и од 6. до 9. дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 03.04.2019. (MP4 190MB / MPEG 2154MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.04.2019. (II) (MP4 735MB / MPEG 9383MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 02.04.2019. (I) (MP4 599MB / MPEG 7466MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.03.2019. (III) (MP4 588MB / MPEG 7516MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.03.2019. (II) (MP4 589MB / MPEG 7519MB)

Дан за гласање о 5. тачки дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.03.2019. (MP4 29MB / MPEG 354MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 29.03.2019. (I) (MP4 461MB / MPEG 5661MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.03.2019. (III) (MP4 140MB / MPEG 2696MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.03.2019. (II) (MP4 380MB / MPEG 4387MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.03.2019. (I) (MP4 312MB / MPEG 3970MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.03.2019. (III) (MP4 388MB / MPEG 4500MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.03.2019. (II) (MP4 621MB / MPEG 7888MB)

Двадесет прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.03.2019. (MP4 96MB / MPEG 1043MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 28.03.2019. (I) (MP4 89MB / MPEG 905MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.03.2019. (IV) (MP4 289MB / MPEG 4022MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.03.2019. (III) (MP4 433MB / MPEG 8007MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.03.2019. (II) (MP4 433MB / MPEG 5586MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 27.03.2019. (I) (MP4 621MB / MPEG 8333MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.03.2019. (MP4 52MB / MPEG 689MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.03.2019. (II) (MP4 249MB / MPEG 3194MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 26.03.2019. (I) (MP4 618MB / MPEG 7887MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.03.2019. (III) (MP4 665MB / MPEG 8497MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.03.2019. (II) (MP4 557MB / MPEG 7097MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 21.03.2019. (I) (MP4 600MB / MPEG 7631MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.03.2019. (IV) (MP4 232MB / MPEG 3554MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.03.2019. (III) (MP4 532MB / MPEG 6856MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.03.2019. (II) (MP4 518MB / MPEG 7945MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 20.03.2019. (I) (MP4 540MB / MPEG 6633MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 14.03.2019. (MP4 151MB / MPEG 1942MB)

наставак Прве седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 13.03.2019. (MP4 546MB / MPEG 6848MB)

наставак Прве седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.03.2019. (III) (MP4 579MB / MPEG 7427MB)

наставак Прве седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.03.2019. (II) (MP4 471MB / MPEG 5996MB)

наставак Прве седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 12.03.2019. (I) (MP4 675MB / MPEG 8615MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 06.03.2019. (III) (MP4 220MB / MPEG 2545MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 06.03.2019. (II) (MP4 433MB / MPEG 5633MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 06.03.2019. (I) (MP4 632MB / MPEG 7749MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.03.2019. (IV) (MP4 342MB / MPEG 4356MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.03.2019. (III) (MP4 540MB / MPEG 6680MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.03.2019. (II) (MP4 527MB / MPEG 6721MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 05.03.2019. (I) (MP4 575MB / MPEG 7338MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Једанаестог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 14.02.2019.  (MP4 248MB / MPEG 3193MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2019. (III) (MP4 156MB / MPEG 2000MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2019. (II) (MP4 568MB / MPEG 6862MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.02.2019. (I) (MP4 613MB / MPEG 7817MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.02.2019. (IV) (MP4 230MB / MPEG 2949MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.02.2019. (III) (MP4 575MB / MPEG 7339MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.02.2019. (II) (MP4 560MB / MPEG 7133MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 11.02.2019. (I) (MP4 545MB / MPEG 7699MB)

Двадесета посебна седницa Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.01.2019. (MP4 89MB / MPEG 1215MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.12.2018.(II) (MP4 698MB / MPEG 9083MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.12.2018.(I) (MP4 900MB / MPEG 11700MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.12.2018. (IV) (MP4 312MB / MPEG 4332MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.12.2018. (III) (MP4 571MB / MPEG 7330MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.12.2018. (II) (MP4 567MB / MPEG 7126MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.12.2018. (I) (MP4 489MB / MPEG 6528MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.12.2018. (IV) (MP4 335MB / MPEG 4294MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.12.2018. (III) (MP4 546MB / MPEG 6987MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.12.2018. (II) (MP4 632MB / MPEG 8136MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.12.2018. (I) (MP4 453MB / MPEG 6536MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.12.2018. (V) (MP4 205MB / MPEG 2631MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.12.2018. (IV) (MP4 491MB / MPEG 6277MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.12.2018. (III) (MP4 419MB / MPEG 5374MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.12.2018. (II) (MP4 499MB / MPEG 6499MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.12.2018. (I) (MP4 522MB / MPEG 7681MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.12.2018. (V) (MP4 211MB / MPEG 2631MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.12.2018. (IV) (MP4 540MB / MPEG 5580MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.12.2018. (III) (MP4 599MB / MPEG 7371MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.12.2018. (II) (MP4 134MB / MPEG 1444MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.12.2018. (I) (MP4 657MB / MPEG 8865MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.11.2018. (IV) (MP4 450MB / MPEG 5787MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.11.2018. (III) (MP4 680MB / MPEG 8676MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.11.2018. (II) (MP4 418MB / MPEG 5328MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.11.2018. (I) (MP4 600MB / MPEG 8009MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.11.2018. (III) (MP4 261MB / MPEG 3801MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.11.2018. (II) (MP4 250MB / MPEG 3707MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.11.2018. (I) (MP4 246MB / MPEG 3691MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 29.11.2018. (III) (MP4 52MB / MPEG 664MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 29.11.2018. (II) (MP4 611MB / MPEG 8248MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 29.11.2018. (I) (MP4 546MB / MPEG 7260MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.11.2018. (IV) (MP4 342MB / MPEG 4374MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.11.2018. (III) (MP4 601MB / MPEG 7668MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.11.2018. (II) (MP4 490MB / MPEG 7510MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.11.2018. (I)  (MP4 505MB / MPEG 7802MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (V) (MP4 387MB / MPEG 5077MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (IV) (MP4 576MB / MPEG 8307MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (III) (MP4 555MB / MPEG 7939MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (II) (MP4 586MB / MPEG 8887MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.11.2018. (I) (MP4 565MB / MPEG 8677MB)

Дан за гласањe о тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.11.2018. (MP4 1200MB / MPEG 14871MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.11.2018. (IV) (MP4 512MB / MPEG 6710MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.11.2018. (III) (MP4 589MB / MPEG 7180MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.11.2018. (II) (MP4 561MB / MPEG 6836MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.11.2018. (I) (MP4 560MB / MPEG 6816MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.11.2018. (IV) (MP4 350MB / MPEG 4301MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.11.2018. (III) (MP4 620MB / MPEG 7884MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.11.2018. (II) (MP4 550MB / MPEG 6644MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.11.2018. (I) (MP4 512MB / MPEG 6255MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.11.2018. (IV) (MP4 532MB / MPEG 7181MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.11.2018. (III) (MP4 588MB / MPEG 7494MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.11.2018. (II) (MP4 587MB / MPEG 7491MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.11.2018. (I) (MP4 560MB / MPEG 7190MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.11.2018. (V) (MP4 132MB / MPEG 1500MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.11.2018. (IV) (MP4 612MB / MPEG 8200MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.11.2018. (III) (MP4 553MB / MPEG 7300MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.11.2018. (II) (MP4 430MB / MPEG 5712MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.11.2018. (I) (MP4 650MB / MPEG 8200MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 31.10.2018. (IV) (MP4 184MB / MPEG 2340MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 31.10.2018. (III) (MP4 589MB / MPEG 7498MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 31.10.2018. (II) (MP4 596MB / MPEG 7585MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 31.10.2018. (I) (MP4 557MB / MPEG 7121MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.10.2018. (III) (MP4 523MB / MPEG 6697MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.10.2018. (II) (MP4 599MB / MPEG 7719MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 30.10.2018. (I) (MP4 543MB / MPEG 6800MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 26.10.2018. (MP4 1001MB / MPEG 13347MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.10.2018. (III) (MP4 265MB / MPEG 3800MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.10.2018. (III) (MP4 165MB / MPEG 2913MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.10.2018. (II) (MP4 325MB / MPEG 4144MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.10.2018. (I) (MP4 355MB / MPEG 4208MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.10.2018. (II) (MP4 880MB / MPEG 10172MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.10.2018. (I) (MP4 585MB / MPEG 7224MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.10.2018. (IV) (MP4 484MB / MPEG 6182MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.10.2018. (III) (MP4 570MB / MPEG 7286MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.10.2018. (II) (MP4 505MB / MPEG 6563MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.10.2018. (I) (MP4 594MB / MPEG 7398MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.10.2018. (IV) (MP4 332MB / MPEG 4076MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.10.2018. (III) (MP4 518MB / MPEG 6896MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.10.2018. (II) (MP4 420MB / MPEG 6261MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.10.2018. (I) (MP4 610MB / MPEG 7552MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.10.2018. (IV) (MP4 440MB / MPEG 5900MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.10.2018. (III) (MP4 560MB / MPEG 7043MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.10.2018. (II) (MP4 552MB / MPEG 6955MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.10.2018. (I) (MP4 440MB / MPEG 6602MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.10.2018. (IV) (MP4 443MB / MPEG 5945MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.10.2018. (III) (MP4 520MB / MPEG 6651MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.10.2018. (II) (MP4 730MB / MPEG 8897MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.10.2018. (I) (MP4 450MB / MPEG 6678MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.10.2018. (IV) (MP4 450MB / MPEG 6355MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.10.2018. (III) (MP4 599MB / MPEG 7473MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.10.2018. (II) (MP4 320MB / MPEG 4059MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.10.2018. (I) (MP4 710MB / MPEG 8726MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.10.2018.(IV) (MP4 367MB / MPEG 4761MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.10.2018.(III) (MP4 643MB / MPEG 7243MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.10.2018.(II) (MP4 677MB / MPEG 7848MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.10.2018.(I) (MP4 654MB / MPEG 7216MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години. 12.10.2018. (MP4 450MB / MPEG 5363MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.10.2018.(III) (MP4 390MB / MPEG 4885MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.10.2018.(II) (MP4 604MB / MPEG 7469MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.10.2018.(I) (MP4 589MB / MPEG 7344MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 10.10.2018. (IV) (MP4 446MB / MPEG 5605MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 10.10.2018. (III) (MP4 654MB / MPEG 7587MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 10.10.2018. (II) (MP4 615MB / MPEG 7292MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 10.10.2018. (I) (MP4 640MB / MPEG 7419MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.10.2018. (IV) (MP4 433MB / MPEG 5822MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.10.2018. (III) (MP4 615MB / MPEG 7242MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.10.2018. (II) (MP4 601MB / MPEG 7123MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.10.2018. (I) (MP4 623MB / MPEG 7680MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.10.2018. (II) (MP4 280MB / MPEG 3200MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.10.2018. (I) (MP4 658MB / MPEG 8489MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.10.2018. (IV) (MP4 354MB / MPEG 4785MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.10.2018. (III) (MP4 600MB / MPEG 8300MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.10.2018. (II) (MP4 500MB / MPEG 6400MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.10.2018. (I) (MP4 680MB / MPEG 8323MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.10.2018. (IV) (MP4 370MB / MPEG 4709MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.10.2018. (III) (MP4 630MB / MPEG 8441MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.10.2018. (II) (MP4 460MB / MPEG 5519MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.10.2018. (I) (MP4 741MB / MPEG 9339MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.10.2018. (II) (MP4 343MB / MPEG 7005MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.10.2018. (I) (MP4 357MB / MPEG 7615MB)

Дан за гласање о тачкама од 1. до 4. дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.09.2018. (MP4 720MB / MPEG 8754MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.09.2018. (V) (MP4 456MB / MPEG 5200MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.09.2018. (IV) (MP4 780MB / MPEG 8803MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.09.2018. (III) (MP4 740MB / MPEG 8303MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.09.2018. (II) (MP4 843MB / MPEG 10747MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.09.2018. (I) (MP4 432MB / MPEG 5499MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.09.2018. (III) (MP4 295MB / MPEG 3761MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.09.2018. (II) (MP4 300MB / MPEG 3991MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.09.2018. (I) (MP4 289MB / MPEG 3684MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2018. (III) (MP4 210MB / MPEG 2123MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2018. (II) (MP4 843MB / MPEG 10747MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2018. (I) (MP4 432MB / MPEG 5499MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2018. (IV) (MP4 359MB / MPEG 4687MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2018. (III) (MP4 626MB / MPEG 7994MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2018. (II) (MP4 651MB / MPEG 8303MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2018. (I) (MP4 608MB / MPEG 7748MB)

Дан за гласање о тачкама 5-33. дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.09.2018. (MP4 108MB / MPEG 1124MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.09.2018. (IV) (MP4 1228MB / MPEG 15621MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.09.2018. (III) (MP4 984MB / MPEG 11564MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.09.2018. (II) (MP4 246MB / MPEG 4532MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.09.2018. (I) (MP4 700MB / MPEG 9067MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018. (IV) (MP4 560MB / MPEG 7067MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018. (III) (MP4 572MB / MPEG 7297MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018. (II) (MP4 580MB / MPEG 7393MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2018. (I) (MP4 600MB / MPEG 7880MB)

Деветнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.09.2018. (MP4 147MB / MPEG 1882MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.07.2018. (MP4 689MB / MPEG 9919MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2018. (IV) (MP4 652MB / MPEG 9194MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2018. (III) (MP4 698MB / MPEG 9494MB)

Осамнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2018. (MP4 68MB / MPEG 857MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2018. (II) (MP4 177MB / MPEG 2254MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 23.07.2018. (I) (MP4 614MB / MPEG 7838MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2018. (IV) (MP4 243MB / MPEG 3461MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2018. (III) (MP4 579MB / MPEG 7434MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2018. (II) (MP4 536MB / MPEG 6752MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2018. (I) (MP4 560MB / MPEG 7589MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2018. (III) (MP4 960MB / MPEG 12132MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2018. (II) (MP4 498MB / MPEG 5133MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2018. (I) (MP4 840MB / MPEG 10259MB)

Седамнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2018. (MP4 98MB / MPEG 1259MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2018. (IV) (MP4 991MB / MPEG 12654MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2018. (III) (MP4 689MB / MPEG 8220MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2018. (II) (MP4 566MB / MPEG 7684MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2018. (I) (MP4 677MB / MPEG 8611MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда седнице Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2018. (MP4 920MB / MPEG 12689MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.06.2018. (IV) (MP4 369MB / MPEG 2812MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.06.2018. (III) (MP4 562MB / MPEG 7350MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.06.2018. (II) (MP4 494MB / MPEG 6320MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.06.2018. (I) (MP4 599MB / MPEG 7684MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2018. (IV) (MP4 520MB / MPEG 8512MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2018. (III) (MP4 460MB / MPEG 7004MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2018. (II) (MP4 482MB / MPEG 6148MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2018. (I) (MP4 607MB / MPEG 7740MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2018. (IV) (MP4 418MB / MPEG 5446MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2018. (III) (MP4 519MB / MPEG 7866MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2018. (II) (MP4 405MB / MPEG 5903MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.06.2018. (I) (MP4 515MB / MPEG 7698MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.06.2018. (III) (MP4 578MB / MPEG 10556MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.06.2018. (II) (MP4 478MB / MPEG 7156MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 22.06.2018. (I) (MP4 556MB / MPEG 8202MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (V) (MP4 109MB / MPEG 1609MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (IV) (MP4 496MB / MPEG 7316MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (III) (MP4 475MB / MPEG 7121MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (II) (MP4 302MB / MPEG 4465MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.06.2018. (I) (MP4 594MB / MPEG 9552MB)

Дан за гласање о тачкама од 1. до 9. дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.06.2018. (MP4 1363MB / MPEG 15636MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2018. (IV) (MP4 982MB / MPEG 11265MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2018. (III) (MP4 520MB / MPEG 7740MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2018. (II) (MP4 497MB / MPEG 6500MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.06.2018. (I) (MP4 554MB / MPEG 7893MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2018. (IV) (MP4 446MB / MPEG 7845MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2018. (III) (MP4 477MB / MPEG 7162MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2018. (II) (MP4 452MB / MPEG 6655MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.06.2018. (I) (MP4 544MB / MPEG 8002MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.06.2018. (IV) (MP4 241MB / MPEG 4045MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.06.2018. (III) (MP4 550MB / MPEG 8247MB)

Дан за гласање о тачкама 10 - 14. дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.06.2018. (MP4 29MB / MPEG 491MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.06.2018. (II) (MP4 256MB / MPEG 3697MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.06.2018. (I) (MP4 641MB / MPEG 9521MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.06.2018. (IV) (MP4 536MB / MPEG 5769MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.06.2018. (III) (MP4 562MB / MPEG 8220MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.06.2018. (II) (MP4 527MB / MPEG 5781MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 13.06.2018. (I) (MP4 510MB / MPEG 7560MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (IV) (MP4 568MB / MPEG 8159MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (III) (MP4 552MB / MPEG 8108MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (II) (MP4 385MB / MPEG 6461MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 12.06.2018. (I) (MP4 425MB / MPEG 7470MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.06.2018. (MP4 892MB / MPEG 13452MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.06.2018. (II) (MP4 552MB / MPEG 8155MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 08.06.2018. (I) (MP4 425MB / MPEG 7472MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 07.06.2018. (III) (MP4 623MB / MPEG 10624MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 07.06.2018. (II) (MP4 450MB / MPEG 7972MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 07.06.2018. (I) (MP4 650MB / MPEG 10682MB)

Шеснаеста посебна седница Народне скупштине у Једанаестом сазиву 07.06.2018. (MP4 146MB / MPEG 2157MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.06.2018. (IV) (MP4 633MB / MPEG 10282MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.06.2018. (III) (MP4 433MB / MPEG 7682MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.06.2018. (II) (MP4 422MB / MPEG 5841MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 06.06.2018. (I) (MP4 442MB / MPEG 7765MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 04.06.2018. (III) (MP4 432MB / MPEG 7654MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву  04.06.2018. (II) (MP4 376MB / MPEG 5321MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву  04.06.2018. (I) (MP4 788MB / MPEG 8799MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 01.06.2018. (IV) (MP4 329MB / MPEG 4806MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 01.06.2018. (III) (MP4 551MB / MPEG 8106MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 01.06.2018. (II) (MP4 532MB / MPEG 7822MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 01.06.2018. (I) (MP4 549MB / MPEG 8064MB)

Дан за гласање о предлогу кандидата за члана Владе и полагање заклетве члана Владе 29.05.2018.  (MP4 138MB / MPEG 2004MB)

наставак Петнаесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.05.2018. (IV) (MP4 221MB / MPEG 3241MB)

наставак Петнаесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.05.2018. (III) (MP4 560MB / MPEG 7744MB)

наставак Петнаесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.05.2018. (II) (MP4 511MB / MPEG 7571MB)

наставак Петнаесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.05.2018. (I) (MP4 345MB / MPEG 3265MB)

Петнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2018. (IV) (MP4 650MB / MPEG 10206MB)

Петнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2018. (III) (MP4 450MB / MPEG 8606MB)

Петнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2018. (II) (MP4 420MB / MPEG 5783MB)

Петнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.05.2018. (I) (MP4 576MB / MPEG 8491MB)

Дан за гласање о тачкама 1. до 13. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.05.2018. (MP4 1237MB / MPEG 23412MB)

Дан за гласање о тачки 25. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине у Републике Србије 2018. години 25.05.2018. (MP4 37MB / MPEG 141MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.05.2018. (MP4 99MB / MPEG 2185MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.05.2018. (MP4 678MB / MPEG 7989MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.05.2018. (IV) (MP4 678MB / MPEG 7989MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.05.2018. (III) (MP4 546MB / MPEG 6898MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.05.2018. (II) (MP4 629MB / MPEG 7851MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 23.05.2018. (I) (MP4 412MB / MPEG 8210MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.05.2018. (IV) (MP4 480MB / MPEG 7180MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.05.2018. (III) (MP4 545MB / MPEG 8159MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.05.2018. (II) (MP4 346MB / MPEG 6843MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.05.2018. (I) (MP4 453MB / MPEG 8674MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 21.05.2018. (V) (MP4 111MB / MPEG 1343MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 21.05.2018. (IV) (MP4 634MB / MPEG 8654MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 21.05.2018. (III) (MP4 444MB / MPEG 6654MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 21.05.2018. (II) (MP4 456MB / MPEG 6710MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 21.05.2018. (I) (MP4 537MB / MPEG 7915MB)

Дан за гласање о тачкама 14-24. дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.05.2018. (MP4 31MB / MPEG 405MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.05.2018. (III) (MP4 121MB / MPEG 2764MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.05.2018. (II) (MP4 580MB / MPEG 8260MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.05.2018. (I) (MP4 575MB / MPEG 7246MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.05.2018. (III) (MP4 990MB / MPEG 14208MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.05.2018. (II) (MP4 490MB / MPEG 6808MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.05.2018. (I) (MP4 575MB / MPEG 7246MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.05.2018. (III) (MP4 500MB / MPEG 6913MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.05.2018. (II) (MP4 589MB / MPEG 7449MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.05.2018. (I) (MP4 586MB / MPEG 7255MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 15.05.2018. (IV) (MP4 421MB / MPEG 5643MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 15.05.2018. (III) (MP4 474MB / MPEG 6689MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 15.05.2018. (II) (MP4 431MB / MPEG 6349MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 15.05.2018. (I) (MP4 620MB / MPEG 9233MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.05.2018. (III) (MP4 657MB / MPEG 8766MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.05.2018. (II) (MP4 322MB / MPEG 4766MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.05.2018. (I) (MP4 591MB / MPEG 8800MB)

Дан за гласање о тачкама 3–9 дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине 09.05.2018. (MP4 1156MB / MPEG 17139MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 08.05.2018.(II) (MP4 195MB / MPEG 2874MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 08.05.2018. (I) (MP4 525MB / MPEG 7724MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.05.2018. (IV) (MP4 234MB / MPEG 3112MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.05.2018. (III) (MP4 5743MB / MPEG 8066MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.05.2018. (II) (MP4 5543MB / MPEG 7066MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.05.2018. (I) (MP4 595MB / MPEG 7736MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.05.2018. (IV) (MP4 432MB / MPEG 5515MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.05.2018. (III) (MP4 569MB / MPEG 7252MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.05.2018. (II) (MP4 541MB / MPEG 6908MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.05.2018. (I) (MP4 569MB / MPEG 7384MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.05.2018. (IV) (MP4 213MB / MPEG 2740MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.05.2018. (III) (MP4 613MB / MPEG 7938MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.05.2018. (II) (MP4 549MB / MPEG 7141MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.05.2018. (I) (MP4 956MB / MPEG 11208MB)

Дан за гласање о тачкама 1, 2, 10, 11, 12, 13. и 14. дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.04.2018. (MP4 42MB / MPEG 543MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.04.2018. (II) (MP4 556MB / MPEG 7208MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.04.2018. (I) (MP4 763MB / MPEG 9713MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.04.2018. (III) (MP4 252MB / MPEG 3282MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.04.2018. (II) (MP4 327MB / MPEG 4239MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.04.2018. (I) (MP4 326MB / MPEG 4238MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 26.04.2018. (MP4 763MB / MPEG 9713MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.04.2018. (IV) (MP4 661MB / MPEG 8427MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.04.2018. (III) (MP4 582MB / MPEG 7427MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.04.2018. (II) (MP4 613MB / MPEG 7976MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 25.04.2018. (I) (MP4 683MB / MPEG 8682MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.04.2018. (III) (MP4 800MB / MPEG 10200MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.04.2018. (II) (MP4 541MB / MPEG 7201MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 24.04.2018. (I) (MP4 542MB / MPEG 7203MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 19.04.2018. (MP4 898MB / MPEG 11494MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.04.2018. (III) (MP4 365MB / MPEG 4702MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.04.2018. (II) (MP4 563MB / MPEG 7286MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 18.04.2018. (I) (MP4 558MB / MPEG 7158MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.04.2018. (IV) (MP4 583MB / MPEG 7625MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.04.2018. (III) (MP4 578MB / MPEG 7312MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.04.2018. (II) (MP4 492MB / MPEG 6382MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 17.04.2018. (I) (MP4 592MB / MPEG 7537MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.04.2018. (IV) (MP4 399MB / MPEG 5187MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.04.2018. (III) (MP4 596MB / MPEG 7758MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.04.2018. (II) (MP4 536MB / MPEG 6947MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 16.04.2018. (I) (MP4 667MB / MPEG 8510MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.04.2018. (II) (MP4 675MB / MPEG 8614MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.04.2018. (I) (MP4 1199MB / MPEG 15244MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (IV) (MP4 888MB / MPEG 8007MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (III) (MP4 908MB / MPEG 8847MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (II) (MP4 235MB / MPEG 4461MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 11.04.2018. (I) (MP4 586MB / MPEG 7580MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години (II) (MP4 318MB / MPEG 4135MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години (I) (MP4 949MB / MPEG 12348MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 05.04.2018. (MP4 186MB / MPEG 2428MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.04.2018. (III) (MP4 1014MB / MPEG 12886MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.04.2018. (II) (MP4 409MB / MPEG 5298MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 04.04.2018. (I) (MP4 588MB / MPEG 7512MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.04.2018. (IV) (MP4 233MB / MPEG 2958MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.04.2018. (III) (MP4 768MB / MPEG 11324MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.04.2018. (II) (MP4 482MB / MPEG 6233MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 03.04.2018. (I) (MP4 623MB / MPEG 8095MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.04.2018. (IV) (MP4 586MB / MPEG 7505MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.04.2018. (III) (MP4 585MB / MPEG 7558MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.04.2018. (II) (MP4 592MB / MPEG 7661MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 02.04.2018. (I) (MP4 561MB / MPEG 7133MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.03.2018. (III) (MP4 342MB / MPEG 4419MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.03.2018. (II) (MP4 280MB / MPEG 3996MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.03.2018. (I) (MP4 276MB / MPEG 3597MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.03.2018. (IV) (MP4 309MB / MPEG 4026MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.03.2018. (III) (MP4 590MB / MPEG 7553MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.03.2018. (II) (MP4 541MB / MPEG 7037MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 28.03.2018. (I) (MP4 597MB / MPEG 7604MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.03.2018. (III) (MP4 753MB / MPEG 9725MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.03.2018. (II) (MP4 590MB / MPEG 7323MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 27.03.2018. (I) (MP4 541MB / MPEG 6998MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 26.03.2018. (IV) (MP4 100MB / MPEG 1296MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 26.03.2018. (III) (MP4 620MB / MPEG 8910MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 26.03.2018. (II) (MP4 499MB / MPEG 6448MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 26.03.2018. (I) (MP4 595MB / MPEG 7726MB)

Дан за гласање о тачкама 1. до 32. дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.03.2018. (II) (MP4 715MB / MPEG 9293MB)

Дан за гласање о тачкама 1. до 32. дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 22.03.2018. (I) (MP4 1090MB / MPEG 14177MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.03.2018. (IV) (MP4 216MB / MPEG 2755MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.03.2018. (III) (MP4 631MB / MPEG 8146MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.03.2018. (II) (MP4 612MB / MPEG 7770MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 14.03.2018. (I) (MP4 610MB / MPEG 7760MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 13.03.2018. (IV) (MP4 846MB / MPEG 10996MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 13.03.2018. (III) (MP4 585MB / MPEG 7256MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 13.03.2018. (II) (MP4 521MB / MPEG 6681MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 13.03.2018. (I) (MP4 601MB / MPEG 7669MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.03.2018. (IV) (MP4 719MB / MPEG 9355MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.03.2018. (III) (MP4 615MB / MPEG 7871MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.03.2018. (II) (MP4 444MB / MPEG 5669MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 12.03.2018. (I) (MP4 708MB / MPEG 9054MB)

Дан за гласање о тачкама од 33. до 35. тачке дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.03.2018. (MP4 23MB / MPEG 307MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.03.2018. (III) (MP4 483MB / MPEG 6284MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.03.2018. (II) (MP4 625MB / MPEG 8081MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 09.03.2018. (I) (MP4 662MB / MPEG 8529MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 08.03.2018. (IV) (MP4 416MB / MPEG 5418MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 08.03.2018. (III) (MP4 583MB / MPEG 7654MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 08.03.2018. (II) (MP4 462MB / MPEG 5884MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 08.03.2018. (I) (MP4 654MB / MPEG 8463MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.03.2018. (IV) (MP4 123MB / MPEG 1613MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.03.2018. (III) (MP4 595MB / MPEG 7733MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.03.2018. (II) (MP4 585MB / MPEG 7557MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 07.03.2018. (I) (MP4 626MB / MPEG 8083MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (IV) (MP4 164MB / MPEG 2139MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (III) (MP4 634MB / MPEG 8252MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (II) (MP4 541MB / MPEG 6916MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години 06.03.2018. (I) (MP4 641MB / MPEG 8175MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.12.2017. (III) (MP4 501MB / MPEG 6522MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.12.2017. (II) (MP4 974MB / MPEG 11518MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.12.2017. (I) (MP4 985MB / MPEG 11820MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 13.12.2017. (V) (MP4 407MB / MPEG 5301MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 13.12.2017. (IV) (MP4 1371MB / MPEG 17533MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 13.12.2017. (III) (MP4 617MB / MPEG 7820MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 13.12.2017. (II) (MP4 580MB / MPEG 7459MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 13.12.2017. (I) (MP4 575MB / MPEG 7335MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.12.2017. (IV) (MP4 902MB / MPEG 11821MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.12.2017. (III) (MP4 552MB / MPEG 7079MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.12.2017. (II) (MP4 552MB / MPEG 7079MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.12.2017. (I) (MP4 595MB / MPEG 7598MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.12.2017. (IV) (MP4 543MB / MPEG 7064MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.12.2017. (III) (MP4 610MB / MPEG 7813MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.12.2017. (II) (MP4 507MB / MPEG 6391MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.12.2017. (I) (MP4 653MB / MPEG 8090MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 08.12.2017. (IV) (MP4 1080MB / MPEG 13647MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 08.12.2017. (III) (MP4 712MB / MPEG 8952MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 08.12.2017. (II) (MP4 563MB / MPEG 7227MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 08.12.2017. (I) (MP4 575MB / MPEG 7500MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 07.12.2017. (IV) (MP4 340MB / MPEG 4421MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 07.12.2017. (III) (MP4 635MB / MPEG 8281MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 07.12.2017. (II) (MP4 542MB / MPEG 7048MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 07.12.2017. (I) (MP4 604MB / MPEG 7859MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (V) (MP4 289MB / MPEG 3685MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (IV) (MP4 773MB / MPEG 10051MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (III) (MP4 613MB / MPEG 7255MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (II) (MP4 604MB / MPEG 7714MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.12.2017. (I)  (MP4 603MB / MPEG 7670MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.11.2017. (MP4 51MB / MPEG 671MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.11.2017. (II) (MP4 335MB / MPEG 4360MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.11.2017. (I) (MP4 553MB / MPEG 7195MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.11.2017. (IV) (MP4 154MB / MPEG 2009MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.11.2017. (III) (MP4 579MB / MPEG 7532MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.11.2017. (II) (MP4 630MB / MPEG 8202MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.11.2017. (I) (MP4 616MB / MPEG 8020MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 22.11.2017. (MP4 282MB / MPEG 3676MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 21.11.2017. (MP4 500MB / MPEG 6411MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.11.2017. (IV) (MP4 345MB / MPEG 4546MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.11.2017. (III) (MP4 806MB / MPEG 10344MB)

Четрнаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.11.2017. (MP4 123MB / MPEG 1383MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.11.2017. (II) (MP4 494MB / MPEG 6432MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.11.2017. (I) (MP4 572MB / MPEG 7308MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 16.11.2017. (II) (MP4 421MB / MPEG 5369MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 16.11.2017. (I) (MP4 623MB / MPEG 8100MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.11.2017. (V) (MP4 143MB / MPEG 1865MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.11.2017. (IV) (MP4 702MB / MPEG 9137MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.11.2017. (III) (MP4 385MB / MPEG 4875MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.11.2017. (II) (MP4 429MB / MPEG 5476MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.11.2017. (I) (MP4 673MB / MPEG 8652MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.11.2017. (IV) (MP4 253MB / MPEG 3232MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.11.2017. (III) (MP4 551MB / MPEG 7167MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.11.2017. (II) (MP4 569MB / MPEG 7397MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 14.11.2017. (I) (MP4 598MB / MPEG 7782MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 08.11.2017. (MP4 807MB / MPEG 10502MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 03.11.2017. (IV) (MP4 259MB / MPEG 3374MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 03.11.2017. (III) (MP4 576MB / MPEG 7499MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 03.11.2017. (II) (MP4 594MB / MPEG 7730MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 03.11.2017. (I) (MP4 611MB / MPEG 7882MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 02.11.2017. (IV) (MP4 250MB / MPEG 3203MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 02.11.2017. (III) (MP4 516MB / MPEG 6710MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 02.11.2017. (II) (MP4 643MB / MPEG 8214MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 02.11.2017. (I) (MP4 602MB / MPEG 7679MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 01.11.2017. (IV) (MP4 326MB / MPEG 4238MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 01.11.2017. (III) (MP4 559MB / MPEG 7273MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 01.11.2017. (II) (MP4 623MB / MPEG 8096MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 01.11.2017. (I) (MP4 468MB / MPEG 6082MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 31.10.2017. (IV) (MP4 325MB / MPEG 4227MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 31.10.2017. (III) (MP4 554MB / MPEG 7211MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 31.10.2017. (II) (MP4 257MB / MPEG 3349MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 31.10.2017. (I) (MP4 600MB / MPEG 7620MB)

Тринаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 30.10.2017. (MP4 55MB / MPEG 700MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.10.2017. (III) (MP4 305MB / MPEG 3898MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.10.2017. (II) (MP4 270MB / MPEG 3513MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.10.2017. (I) (MP4 312MB / MPEG 3977MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 26.10.2017. (II) (MP4 810MB / MPEG 10330MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 26.10.2017. (I) (MP4 620MB / MPEG 7987MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.10.2017. (IV) (MP4 450MB / MPEG 5845MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.10.2017. (III) (MP4 760MB / MPEG 9787MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.10.2017. (II) (MP4 510MB / MPEG 6535MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.10.2017. (I) (MP4 700MB / MPEG 9080MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.10.2017. (V) (MP4 662MB / MPEG 8602MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.10.2017. (IV) (MP4 646MB / MPEG 8264MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.10.2017. (III) (MP4 412MB / MPEG 5358MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.10.2017. (II) (MP4 437MB / MPEG 5692MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 24.10.2017. (I) (MP4 53MB / MPEG 695MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 17.10.2017. (MP4 327MB / MPEG 4305MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.10.2017. (II) (MP4 280MB / MPEG 3608MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.10.2017. (I) (MP4 751MB / MPEG 9570MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 09.10.2017. (IV) (MP4 247MB / MPEG 3160MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 09.10.2017. (III) (MP4 613MB / MPEG 7820MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 09.10.2017. (II) (MP4 766MB / MPEG 9774MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 09.10.2017. (I) (MP4 625MB / MPEG 8060MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.10.2017. (II) (MP4 131MB / MPEG 1666MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 06.10.2017. (I) (MP4 618MB / MPEG 7881MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 05.10.2017. (MP4 284MB / MPEG 3646MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 04.10.2017. (IV) (MP4 362MB / MPEG 4716MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 04.10.2017. (III) (MP4 654MB / MPEG 8505MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 04.10.2017. (II) (MP4 650MB / MPEG 8283MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 04.10.2017. (I) (MP4 526MB / MPEG 6690MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије 03.10.2017. (V) (MP4 259MB / MPEG 3371MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије 03.10.2017. (IV) (MP4 578MB / MPEG 7519MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије 03.10.2017. (III) (MP4 461MB / MPEG 5926MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије 03.10.2017. (II) (MP4 353MB / MPEG 4503MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије 03.10.2017. (I) (MP4 680MB / MPEG 9166MB)

Дванаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 02.10.2017. (MP4 155MB / MPEG 1995MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2017. (MP4 1248MB / MPEG 16362MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2017. (IV) (MP4 48MB / MPEG 615MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2017. (III) (MP4 595MB / MPEG 7747MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2017. (II) (MP4 640MB / MPEG 8250MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 27.09.2017. (I) (MP4 562MB / MPEG 7316MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2017. (V) (MP4 350MB / MPEG 4470MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2017. (IV) (MP4 610MB / MPEG 7940MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2017. (III) (MP4 600MB / MPEG 7650MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2017. (II) (MP4 472MB / MPEG 6026MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.09.2017. (I) (MP4 649MB / MPEG 8438MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.09.2017. (IV) (MP4 210MB / MPEG 2729MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.09.2017. (III) (MP4 572MB / MPEG 7423MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.09.2017. (II) (MP4 586MB / MPEG 7496MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.09.2017. (I) (MP4 486MB / MPEG 6234MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2017. (IV) (MP4 351MB / MPEG 4562MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2017. (III) (MP4 580MB / MPEG 7537MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2017. (II) (MP4 480MB / MPEG 6158MB)

наставак Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 21.09.2017. (I) (MP4 620MB / MPEG 7986MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.09.2017. (III) (MP4 500MB / MPEG 6402MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.09.2017. (II) (MP4 660MB / MPEG 8510MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.09.2017. (I) (MP4 900MB / MPEG 11330MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву  28.08.2017. (MP4 55MB / MPEG 710MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.08.2017. (III) (MP4 505MB / MPEG 6457MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.08.2017. (II) (MP4 573MB / MPEG 7327MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.08.2017. (I) (MP4 558MB / MPEG 7108MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.08.2017. (III) (MP4 464MB / MPEG 6030MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.08.2017. (II) (MP4 521MB / MPEG 6650MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 25.08.2017. (I) (MP4 600MB / MPEG 7652MB)

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.08.2017. (IV) (MP4 337MB / MPEG 4369MB)

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.08.2017. (III) (MP4 589MB / MPEG 7450MB)

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.08.2017. (II) (MP4 551MB / MPEG 7024MB)

Четврто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.08.2017. (I) (MP4 592MB / MPEG 7541MB)

Једанаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2017. (MP4 24MB / MPEG 308MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Трећег ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2017. (MP4 47MB / MPEG 605MB)

наставак Трећег ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2017. (II) (MP4 550MB / MPEG 6831MB)

наставак Трећег ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 20.07.2017. (I) (MP4 808MB / MPEG 10300MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2017. (IV) (MP4 393MB / MPEG 5083MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2017. (III) (MP4 580MB / MPEG 7522MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2017. (II) (MP4 460MB / MPEG 5898MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.07.2017. (I) (MP4 600MB / MPEG 7656MB)

Десета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 17.07.2017. (MP4 195MB / MPEG 2492MB)

Полагање заклетве председника и чланова Владе 29.06.2017. (MP4 78MB / MPEG 990MB)

Дан за гласање о Програму Владе и избору председника и чланова Владе 29.06.2017. (MP4 157MB / MPEG 2010MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (VII) (MP4 322MB / MPEG 4092MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (VI) (MP4 321MB / MPEG 4162MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (V) (MP4 341MB / MPEG 4330MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (IV) (MP4 203MB / MPEG 2595MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (III) (MP4 346MB / MPEG 4416MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (II) (MP4 425MB / MPEG 5409MB)

наставак Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 29.06.2017. (I) (MP4 215MB / MPEG 2730MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (IX) (MP4 170MB / MPEG 1620MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (VII) (MP4 314MB / MPEG 4074MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (VII) (MP4 323MB / MPEG 4210MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (VI) (MP4 270MB / MPEG 3457MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (V) (MP4 310MB / MPEG 3873MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (IV) (MP4 345MB / MPEG 4394MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (III) (MP4 316MB / MPEG 4029MB)

Програм Владе кандидатa за председника Владе Анe Брнабић - Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (II) (MP4 398MB / MPEG 5176MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 28.06.2017. (I) (MP4 52MB / MPEG 676MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2017. (MP4 103MB / MPEG 1340MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2017. (V) (MP4 270MB / MPEG 3410MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2017. (IV) (MP4 600MB / MPEG 7733MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2017. (III) (MP4 619MB / MPEG 8042MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2017. (II) (MP4 530MB / MPEG 6761MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 26.06.2017. (I) (MP4 622MB / MPEG 7933MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.06.2017. (V) (MP4 973MB / MPEG 12410MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.06.2017. (IV) (MP4 652MB / MPEG 8299MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.06.2017. (III) (MP4 612MB / MPEG 7948MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.06.2017. (II) (MP4 600MB / MPEG 7745MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 24.06.2017. (I) (MP4 630MB / MPEG 8066MB)

Осма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 15.06.2017. (MP4 121MB / MPEG 1543MB)

Седма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 31.05.2017. (II) (MP4 216MB / MPEG 2752MB)

Седма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 31.05.2017. (I) (MP4 13MB / MPEG 277MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 29.05.2017. (MP4 111MB / MPEG 1488MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 26.05.2017. (II) (MP4 610MB / MPEG 7909MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 26.05.2017. (I) (MP4 703MB / MPEG 8960MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.05.2017. (MP4 104MB / MPEG 1355MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.05.2017. (II) (MP4 648MB / MPEG 8211MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 23.05.2017. (I) (MP4 638MB / MPEG 8134MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 22.05.2017. (IV) (MP4 226MB / MPEG 2878MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 22.05.2017. (III) (MP4 643MB / MPEG 8201MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 22.05.2017. (II) (MP4 261MB / MPEG 3318MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 22.05.2017. (I) (MP4 870MB / MPEG 11280MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.05.2017. (IV) (MP4 396MB / MPEG 5068MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.05.2017. (III) (MP4 744MB / MPEG 9483MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.05.2017. (II) (MP4 630MB / MPEG 8047MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.05.2017. (I) (MP4 560MB / MPEG 7219MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 18.05.2017. (III) (MP4 882MB / MPEG 10843MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 18.05.2017. (II) (MP4 532MB / MPEG 6779MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 18.05.2017. (I) (MP4 481MB / MPEG 6127MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.05.2017. (MP4 256MB / MPEG 3365MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.05.2017. (III) (MP4 320MB / MPEG 4070MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.05.2017. (II) (MP4 625MB / MPEG 7965MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 15.05.2017. (I) (MP4 500MB / MPEG 6090MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.05.2017. (IV) (MP4 422MB / MPEG 5476MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.05.2017. (III) (MP4 622MB / MPEG 8078MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.05.2017. (II) (MP4 483MB / MPEG 6150MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 12.05.2017. (I) (MP4 708MB / MPEG 9018MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (IV) (MP4 453MB / MPEG 5889MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (III) (MP4 702MB / MPEG 9115MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (II) (MP4 575MB / MPEG 7450MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 11.05.2017. (I) (MP4 780MB / MPEG 10134MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.04.2017. (MP4 114MB / MPEG 1475MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.04.2017. (II) (MP4 651MB / MPEG 8454MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 25.04.2017. (I) (MP4 840MB / MPEG 10701MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 21.04.2017. (IV) (MP4 655MB / MPEG 8507MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 21.04.2017. (III) (MP4 633MB / MPEG 8216MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 21.04.2017. (II) (MP4 878MB / MPEG 11409MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 21.04.2017. (I) (MP4 750MB / MPEG 9730MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 21.04.2017. (MP4 71MB / MPEG 930MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.04.2017. (IV)  (MP4 69MB / MPEG 890MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.04.2017. (III)  (MP4 778MB / MPEG 10112MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.04.2017. (II)  (MP4 687MB / MPEG 8926MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 20.04.2017. (I)  (MP4 606MB / MPEG 7725MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.04.2017. (III)  (MP4 582MB / MPEG 8843MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.04.2017. (II)  (MP4 662MB / MPEG 10541MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 19.04.2017. (I)  (MP4 815MB / MPEG 10814MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 03.03.2017.  (MP4 110MB / MPEG 1413MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години 01.03.2017.  (MP4 131MB / MPEG 1678MB)

Дан за гласање о преосталим тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016.години 28.12.2016. (MP4 836MB / MPEG 10720MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016.(VIII) (MP4 770MB / MPEG 9408MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016.(VII) (MP4 629MB / MPEG 8111MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016. (VI) (MP4 685MB / MPEG 8791MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016. (V) (MP4 705MB / MPEG 9191MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016. (IV) (MP4 775MB / MPEG 10078MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016. (III) (MP4 645MB / MPEG 8236MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016. (II) (MP4 734MB / MPEG 9352MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016. (I) (MP4 698MB / MPEG 9075MB)

Дан за гласање о тачкама од 16. до 27. дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 27.12.2016.   (MP4 600MB / MPEG 7750MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 26.12.2016. (I)  (MP4 600MB / MPEG 7750MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (IV)  (MP4 820MB / MPEG 10667MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (III)  (MP4 553MB / MPEG 7097MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (II)  (MP4 642MB / MPEG 8917MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.12.2016. (I)  (MP4 760MB / MPEG 9195MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.12.2016.  (MP4 1317MB / MPEG 17914MB)

Дан за гласање о тачкама од 15. до 19. дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.12.2016. (II) (MP4 218MB / MPEG 2948MB)

Дан за гласање о тачкама од 15. до 19. дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.12.2016. (I) (MP4 620MB / MPEG 8100MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 21.12.2016. (IV) (MP4 563MB / MPEG 7212MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 21.12.2016. (III) (MP4 617MB / MPEG 7914MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 21.12.2016. (II) (MP4 589MB / MPEG 7444MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 21.12.2016. (I) (MP4 733MB / MPEG 8876MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.12.2016. (V) (MP4 394MB / MPEG 5128MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.12.2016. (IV) (MP4 726MB / MPEG 9294MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.12.2016. (III) (MP4 734MB / MPEG 9418MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.12.2016. (II) (MP4 690MB / MPEG 8972MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.12.2016. (I) (MP4 719MB / MPEG 9163MB)

Пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.12.2016. (MP4 97MB / MPEG 1194MB)

Дан за гласање о тачкама од 1. до 14. и тачкама од 20. до 22. дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 16.12.2016. (MP4 314MB / MPEG 4100MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.12.2016. (IV) (MP4 480MB / MPEG 6064MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.12.2016. (III) (MP4 946MB / MPEG 12104MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.12.2016. (II) (MP4 610MB / MPEG 7823MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.12.2016. (I) (MP4 590MB / MPEG 7100MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.12.2016. (VI) (MP4 719MB / MPEG 9364MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.12.2016. (V) (MP4 709MB / MPEG 9064MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.12.2016. (IV) (MP4 747MB / MPEG 9568MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.12.2016. (III) (MP4 588MB / MPEG 7226MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.12.2016. (II) (MP4 615MB / MPEG 7826MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.12.2016. (I) (MP4 570MB / MPEG 7528MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.12.2016. (V) (MP4 330MB / MPEG 4100MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.12.2016. (IV) (MP4 875MB / MPEG 10509MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.12.2016. (III) (MP4 855MB / MPEG 10872MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.12.2016. (II) (MP4 759MB / MPEG 9670MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.12.2016. (I) (MP4 785MB / MPEG 10060MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (IV) (MP4 588MB / MPEG 7646MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (III) (MP4 651MB / MPEG 8475MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (II) (MP4 782MB / MPEG 9980MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.12.2016. (I) (MP4 607MB / MPEG 7830MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 10.12.2016.(MP4 615MB / MPEG 7900MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.12.2016. (VI) (MP4 164MB / MPEG 2142MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.12.2016. (V) (MP4 618MB / MPEG 7900MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.12.2016. (IV) (MP4 557MB / MPEG 7126MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.12.2016. (III) (MP4 895MB / MPEG 11466MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.12.2016. (II) (MP4 658MB / MPEG 8404MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.12.2016. (I) (MP4 592MB / MPEG 7555MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.12.2016.  (VI) (MP4 234MB / MPEG 2991MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.12.2016.  (V) (MP4 596MB / MPEG 7636MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.12.2016.  (IV) (MP4 603MB / MPEG 7723MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.12.2016.  (III) (MP4 609MB / MPEG 7799MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.12.2016.  (II) (MP4 611MB / MPEG 7797MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.12.2016.  (I) (MP4 645MB / MPEG 7241MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (X) (MP4 337MB / MPEG 4308MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (IX) (MP4 285MB / MPEG 3641MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (VIII) (MP4 282MB / MPEG 3603MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (VII) (MP4 307MB / MPEG 3926MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (VI) (MP4 305MB / MPEG 3901MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (V) (MP4 332MB / MPEG 4108MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (IV) (MP4 308MB / MPEG 3688MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (III) (MP4 314MB / MPEG 3679MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (II) (MP4 292MB / MPEG 3732MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.12.2016.  (I) (MP4 252MB / MPEG 3061MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016.  (VI) (MP4 246MB / MPEG 3009MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016.  (V) (MP4 428MB / MPEG 5449MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016.  (IV) (MP4 343MB / MPEG 4552MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016.  (III) (MP4 354MB / MPEG 4332MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016.  (II) (MP4 228MB / MPEG 2919MB)

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016. (MP4 190MB / MPEG 2212MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.12.2016.  (I) (MP4 289MB / MPEG 3668MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.12.2016. (III) (MP4 164MB / MPEG 2129MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.12.2016. (II) (MP4 364MB / MPEG 4676MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.12.2016. (I) (MP4 318MB / MPEG 4142MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.11.2016. (MP4 390MB / MPEG 4200MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.11.2016. (II) (MP4 659MB / MPEG 8446MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 23.11.2016. (I) (MP4 648MB / MPEG 8287MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.11.2016. (VI) (MP4 203MB / MPEG 2598MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.11.2016. (V) (MP4 615MB / MPEG 7878MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.11.2016. (IV) (MP4 234MB / MPEG 2993MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.11.2016. (III) (MP4 472MB / MPEG 6022MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.11.2016. (II) (MP4 569MB / MPEG 7291MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 22.11.2016. (I) (MP4 574MB / MPEG 7179MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.11.2016. (IV) (MP4 150MB / MPEG 1948MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.11.2016. (III) (MP4 544MB / MPEG 7005MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.11.2016. (II) (MP4 240MB / MPEG 3000MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.11.2016. (I) (MP4 597MB / MPEG 7555MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 17.11.2016. (III) (MP4 955MB / MPEG 12578MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 17.11.2016. (II) (MP4 518MB / MPEG 6730MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 17.11.2016. (I) (MP4 589MB / MPEG 7511MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 16.11.2016. (IV) (MP4 627MB / MPEG 8170MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 16.11.2016. (III) (MP4 597MB / MPEG 7610MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 16.11.2016. (II) (MP4 367MB / MPEG 4632MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 16.11.2016. (I) (MP4 590MB / MPEG 7363MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.11.2016. (IV) (MP4 499MB / MPEG 6389MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.11.2016. (III) (MP4 658MB / MPEG 8392MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.11.2016. (II) (MP4 419MB / MPEG 5355MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 15.11.2016. (I) (MP4 550MB / MPEG 6489MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 10.11.2016. (MP4 168MB / MPEG 2649MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.11.2016. (III) (MP4 590MB / MPEG 7555MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.11.2016. (II) (MP4 190MB / MPEG 2300MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.11.2016. (I) (MP4 570MB / MPEG 7545MB)

Трећа посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 09.11.2016. (MP4 51MB / MPEG 667MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.11.2016. (IV) (MP4 226MB / MPEG 2941MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.11.2016. (III) (MP4 597MB / MPEG 7687MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.11.2016. (II) (MP4 338MB / MPEG 4388MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 08.11.2016. (I) (MP4 620MB / MPEG 7840MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 02.11.2016. (IV) (MP4 445MB / MPEG 5421MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 02.11.2016. (III) (MP4 745MB / MPEG 9542MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 02.11.2016. (II) (MP4 572MB / MPEG 7332MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 02.11.2016. (I) (MP4 576MB / MPEG 7354MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 01.11.2016. (IV) (MP4 640MB / MPEG 8220MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 01.11.2016. (III) (MP4 664MB / MPEG 8637MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 01.11.2016. (II) (MP4 359MB / MPEG 4580MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 01.11.2016. (I) (MP4 653MB / MPEG 8324MB)

Институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.10.2016. (III) (MP4 497MB / MPEG 6461MB)

Институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.10.2016. (II) (MP4 251MB / MPEG 3263MB)

Институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.10.2016.(I) (MP4 260MB / MPEG 3388MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 26.10.2016. (IV) (MP4 450MB / MPEG 5499MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 26.10.2016. (III) (MP4 690MB / MPEG 8450MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 26.10.2016. (II) (MP4 608MB / MPEG 7783MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 26.10.2016. (I) (MP4 608MB / MPEG 7783MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 25.10.2016. (V) (MP4 467MB / MPEG 5986MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 25.10.2016. (IV) (MP4 925MB / MPEG 11862MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 25.10.2016. (III) (MP4 938MB / MPEG 11960MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 25.10.2016. (II) (MP4 507MB / MPEG 6541MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 25.10.2016. (I) (MP4 693MB / MPEG 9348MB)

Дан за гласање о тачкама 4. и 5. дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 21.10.2016.(MP4 167MB / MPEG 1106MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 21.10.2016. (MP4 14MB / MPEG 196MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.10.2016. (IV) (MP4 351MB / MPEG 4488MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.10.2016. (III) (MP4 564MB / MPEG 7110MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.10.2016. (II) (MP4 614MB / MPEG 7691MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 20.10.2016. (I) (MP4 604MB / MPEG 7719MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.10.2016. (V) (MP4 920MB / MPEG 11773MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.10.2016. (IV) (MP4 605MB / MPEG 7872MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.10.2016. (III) (MP4 577MB / MPEG 7510MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.10.2016. (II) (MP4 220MB / MPEG 2297MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 18.10.2016. (I) (MP4 806MB / MPEG 10490MB)

Дан за гласање о прве три тачке дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 14.10.2016. (MP4 52MB / MPEG 680MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.10.2016. (IV) (MP4 1104MB / MPEG 14099MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.10.2016. (III) (MP4 715MB / MPEG 9157MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.10.2016. (II) (MP4 498MB / MPEG 6248MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 13.10.2016. (I) (MP4 498MB / MPEG 6248MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (VII) (MP4 390MB / MPEG 5070MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (VI) (MP4 480MB / MPEG 6241MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (V) (MP4 701MB / MPEG 9116MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (IV) (MP4 551MB / MPEG 7170MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (III) (MP4 560MB / MPEG 7276MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (II) (MP4 591MB / MPEG 7690MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 12.10.2016. (I) (MP4 607MB / MPEG 7901MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016. (IV) (MP4 445MB / MPEG 5797MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016. (III) (MP4 525MB / MPEG 6833MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016. (II) (MP4 412MB / MPEG 5310MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 11.10.2016. (I) (MP4 687MB / MPEG 8935MB)

​Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 07.10.2016. (MP4 99MB / MPEG 1301MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.10.2016. (VI) (MP4 492MB / MPEG 6288MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.10.2016. (V) (MP4 648MB / MPEG 8285MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.10.2016. (IV) (MP4 679MB / MPEG 8660MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.10.2016. (III) (MP4 287MB / MPEG 3731MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.10.2016. (II) (MP4 779MB / MPEG 10138MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 06.10.2016. (I) (MP4 713MB / MPEG 8813MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.10.2016. (V) (MP4 326MB / MPEG 4158MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.10.2016. (IV) (MP4 583MB / MPEG 7429MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.10.2016. (III) (MP4 537MB / MPEG 6851MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.10.2016. (II) (MP4 649MB / MPEG 8266MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 05.10.2016. (I) (MP4 713MB / MPEG 9110MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.10.2016. (V) (MP4 407MB / MPEG 5197MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.10.2016. (IV) (MP4 579MB / MPEG 7378MB)

Друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.10.2016.(MP4 85MB / MPEG 1537MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.10.2016. (III) (MP4 85MB / MPEG 1114MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.10.2016. (II) (MP4 628MB / MPEG 7762MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години 04.10.2016. (I) (MP4 625MB / MPEG 7712MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 12.08.2016. (MP4 35MB / MPEG 465MB)

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 12.08.2016. (II) (MP4 478MB / MPEG 6121MB)

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 12.08.2016. (I) (MP4 605MB / MPEG 7732MB)

полагање заклетве Владе Републике Србије 11.08.2016. (MP4 105MB / MPEG 1357MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (MP4 133MB / MPEG 1999MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (VI) (MP4 438MB / MPEG 5311MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (V) (MP4 296MB / MPEG 3781MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (IV) (MP4 308MB / MPEG 4404MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (III) (MP4 344MB / MPEG 4404MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (II) (MP4 351MB / MPEG 4491MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 11.08.2016. (I) (MP4 301MB / MPEG 3877MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (XI) (MP4 250MB / MPEG 3250MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (X) (MP4 281MB / MPEG 3589MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (IX) (MP4 313MB / MPEG 3994MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (VIII) (MP4 363MB / MPEG 4640MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (VII) (MP4 259MB / MPEG 3315MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (VI) (MP4 334MB / MPEG 4262MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (V) (MP4 298MB / MPEG 3806MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (IV) (MP4 292MB / MPEG 3810MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (III) (MP4 286MB / MPEG 3655MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (II) (MP4 300MB / MPEG 3827MB)

наставак Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 10.08.2016. (I) (MP4 282MB / MPEG 3601MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 09.08.2016. (VI) (MP4 260MB / MPEG 3337MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 09.08.2016. (V) (MP4 280MB / MPEG 3591MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 09.08.2016. (IV) (MP4 341MB / MPEG 4364MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 09.08.2016. (III) (MP4 312MB / MPEG 3987MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 09.08.2016. (II) (MP4 268MB / MPEG 3429MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 11. сазиву 09.08.2016. (I) (MP4 372MB / MPEG 4106MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије 22.06.2016. (MP4 251MB / MPEG 3214MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије 06.06.2016. (IV) (MP4 1014MB / MPEG 12907MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије 06.06.2016. (III) (MP4 837MB / MPEG 10881MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије 06.06.2016. (II) (MP4 414MB / MPEG 5390MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије 06.06.2016. (I) (MP4 536MB / MPEG 6979MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије 03.06.2016.(II) (MP4 738MB / MPEG 8819MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије 03.06.2016. (I) (MP4 938MB / MPEG 12198MB)

 

претходна страница