Sednice odbora i ostalih radnih tela

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove
Odbor za spoljne poslove
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo
Odbor za Kosovo i Metohiju
Odbor za kulturu i informisanje
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva
Odbor za zdravlje i porodicu
Odbor za zaštitu životne sredine
Odbor za evropske integracije
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja
Odbor za kontrolu službi bezbednosti
Odbor za prava deteta

 

Pododbor za informatičko društvo i digitalizaciju
Pododbor za praćenje epidemiološke situacije zbog prisustva zarazne bolesti COVID-19
Pododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
Pododbor za omladinu i sport
Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija
Pododbor za praćenje socijalne politike i smanjenje siromaštva, zaduženog za četvrtu grupu nerazvijenih i devastiranih opština i područje AP Kosovo i Metohija
Pododbor za pitanja Roma

prethodna stranica