Седнице Народне скупштине

 

 

Једанаеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 31.05.2022. (MP4 42MB / MPEG 578MB)

Дан за гласање о тачки Деветнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.02.2022. (MP4 32MB / MPEG 467MB)

Дан за гласање о тачки Осамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.02.2022. (MP4 18MB / MPEG 235MB)

Деветнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.02.2022. (MP4 785MB / MPEG 7932MB)

Осамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.02.2022. (II)(MP4 623MB / MPEG 6498MB)

Осамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.02.2022. (I)(MP4 785MB / MPEG 7932MB)

Десета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2022.(I)(MP4 79MB / MPEG 787MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Седамнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2022.(MP4 49MB / MPEG 451MB)

Седамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2022. (III)(MP4 491MB / MPEG 5471MB)

Седамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2022. (II) (MP4 623MB / MPEG 6498MB)

Седамнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2022. (I) (MP4 785MB / MPEG 7932MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда седнице Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 04.02.2022.(MP4 43MB / MPEG 217MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 04.02.2022.(IV)(MP4 543MB / MPEG 6671MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 04.02.2022.(III)(MP4 561MB / MPEG 6971MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 04.02.2022.(II)(MP4 486MB / MPEG 5781MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 04.02.2022.(I)(MP4 567MB / MPEG 6987MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.02.2022.(III)(MP4 589MB / MPEG 7103MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.02.2022.(II)(MP4 541MB / MPEG 6891MB)

наставак Шеснаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.02.2022.(I)(MP4 567MB / MPEG 6987MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.02.2022.(III)(MP4 1500MB / MPEG 11500MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.02.2022.(II)(MP4 487MB / MPEG 5967MB)

Шеснаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.02.2022.(I)(MP4 567MB / MPEG 6987MB)

Дан за гласање о тачки дневног реда Петнаестог ванредног заседањa Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.01.2022.(MP4 2MB / MPEG 34MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.01.2022.(III)(MP4 584MB / MPEG 6985MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.01.2022.(II)(MP4 603MB / MPEG 7578MB)

Петнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.01.2022.(I)(MP4 624MB / MPEG 7635MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Девете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.12.2021. (MP4 23MB / MPEG 546MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Шеснаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.12.2021. (MP4 23MB / MPEG 546MB)

наставак Шеснаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.12.2021. (MP4 899MB / MPEG 9876MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.12.2021. (II)(MP4 598MB / MPEG 7321MB)

Девета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.12.2021. (I)(MP4 624MB / MPEG 7635MB)

Шеснаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.12.2021. (III)(MP4 876MB / MPEG 10546MB)

Шеснаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.12.2021. (II)(MP4 550MB / MPEG 6968MB)

Шеснаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.12.2021. (I)(MP4 624MB / MPEG 7635MB)

Дан за гласање о тачки дневног реда Петнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.12.2021. (MP4 14MB / MPEG 164MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Четрнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.12.2021. (MP4 42MB / MPEG 578MB)

наставак Четрнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.12.2021. (MP4 899MB / MPEG 10738MB)

Петнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.12.2021.(II)(MP4 678MB / MPEG 7812MB)

Петнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.12.2021.(I)(MP4 624MB / MPEG 7635MB)

наставак Четрнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.12.2021.(III)(MP4 785MB / MPEG 9856MB)

наставак Четрнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.12.2021.(II)(MP4 541MB / MPEG 6850MB)

наставак Четрнаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.12.2021.(I)(MP4 624MB / MPEG 7635MB)

Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (IV) (MP4 270MB / MPEG 3411MB)

Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (III) (MP4 602MB / MPEG 7609MB)

Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (II) (MP4 345MB / MPEG 5467MB)

Четрнаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.12.2021. (I) (MP4 624MB / MPEG 2427MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Дванаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.12.2021. (MP4 45MB / MPEG 569MB)

наставак Дванаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.12.2021. (III)(MP4 538MB / MPEG 6804MB)

наставак Дванаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.12.2021. (II)(MP4 543MB / MPEG 6889MB)

наставак Дванаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.12.2021. (I)(MP4 572MB / MPEG 7254MB)

Дванаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.12.2021.(IV)(MP4 211MB / MPEG 1797MB)

Дванаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.12.2021.(III)(MP4 743MB / MPEG 8112MB)

Дванаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.12.2021.(II)(MP4 713MB / MPEG 7853MB)

Дванаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.12.2021.(I)(MP4 781MB / MPEG 8320MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Тринаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години(MP4 16MB / MPEG 207MB)

Тринаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.12.2021. (MP4 624MB / MPEG 2427MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Једанаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.12.2021.(MP4 49MB / MPEG 596MB)

наставак Једанаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.12.2021.(III)(MP4 613MB / MPEG 8076MB)

наставак Једанаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.12.2021.(II)(MP4 422MB / MPEG 5501MB)

наставак Једанаесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.12.2021.(I)(MP4 624MB / MPEG 8103MB)

Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.12.2021. (IV)(MP4 381MB / MPEG 3377MB)

Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.12.2021. (III)(MP4 706MB / MPEG 7628MB)

Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.12.2021. (II)(MP4 875MB / MPEG 9456MB)

Једанаеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.12.2021. (I)(MP4 624MB / MPEG 8103MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.12.2021.(MP4 27MB / MPEG 435MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.12.2021. (III)(MP4 438MB / MPEG 5723MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.12.2021. (II)(MP4 798MB / MPEG 9315MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.12.2021. (I)(MP4 624MB / MPEG 8103MB)

Седма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.12.2021. (MP4 642MB / MPEG 8155MB)

Дан за гласање о тачкама Осме посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву (MP4 675MB / MPEG 7658MB)

Осма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.11.2021. (III) (MP4 675MB / MPEG 7658MB)

Осма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.11.2021. (II) (MP4 535MB / MPEG 6245MB)

Осма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.11.2021. (I) (MP4 642MB / MPEG 8155MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Десете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.11.2021.(MP4 47MB / MPEG 190MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.11.2021.(III)(MP4 412MB / MPEG 5679MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.11.2021.(II)(MP4 639MB / MPEG 8126MB)

Десета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.11.2021.(I)(MP4 642MB / MPEG 8155MB)

Дан за гласање о тачкама 2. до 17. дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.11.2021. (MP4 56MB / MPEG 781MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.11.2021. (III) (MP4 846MB / MPEG 9478MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.11.2021. (II) (MP4 568MB / MPEG 6487MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.11.2021. (I) (MP4 642MB / MPEG 8155MB)

Дан за гласање о тачки дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години (MP4 24MB / MPEG 345MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.11.2021. (III) (MP4 242MB / MPEG 3459MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.11.2021. (II) (MP4 242MB / MPEG 3459MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.11.2021. (I) (MP4 242MB / MPEG 3459MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 25.11.2021. (II) (MP4 765MB / MPEG 9160MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 25.11.2021. (I) (MP4 642MB / MPEG 8155MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.11.2021. (IV)(MP4 371MB / MPEG 3412MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.11.2021. (III)(MP4 598MB / MPEG 7891MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.11.2021. (II) (MP4 541MB / MPEG 7432MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.11.2021. (I) (MP4 592MB / MPEG 7517MB)

Дан за гласање о првој тачки дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021. (MP4 52MB / MPEG 621MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(IV)(MP4 121MB / MPEG 2365MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(III)(MP4 756MB / MPEG 8754MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(II)(MP4 521MB / MPEG 6665MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.11.2021.(I)(MP4 642MB / MPEG 8155MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.11.2021. (MP4 38MB / MPEG 462MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.11.2021. (III) (MP4 867MB / MPEG 9458MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.11.2021. (II) (MP4 368MB / MPEG 4632MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.11.2021. (I) (MP4 642MB / MPEG 8155MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.11.2021. (III) (MP4 946MB / MPEG 10132MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.11.2021. (II) (MP4 465MB / MPEG 5283MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.11.2021. (I) (MP4 750MB / MPEG 8669MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.11.2021.(IV) (MP4 245MB / MPEG 3822MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.11.2021.(III) (MP4 623MB / MPEG 6857MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.11.2021.(II) (MP4 423MB / MPEG 5722MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.11.2021.(I) (MP4 636MB / MPEG 7318MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.11.2021. (III) (MP4 575MB / MPEG 6636MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.11.2021. (II) (MP4 707MB / MPEG 8176MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.11.2021. (I) (MP4 636MB / MPEG 7318MB)

Дан за гласање о преосталим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.11.2021. (MP4 34MB / MPEG 454MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.11.2021. (III) (MP4 493MB / MPEG 5636MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.11.2021. (II) (MP4 498MB / MPEG 5744MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.11.2021. (I) (MP4 625MB / MPEG 7198MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.11.2021. (IV) (MP4 355MB / MPEG 4078MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.11.2021. (III) (MP4 621MB / MPEG 7154MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.11.2021. (II) (MP4 1545MB / MPEG 10548MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 02.11.2021. (MP4 64MB / MPEG 730MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.11.2021. (I) (MP4 150MB / MPEG 1733MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.10.2021.(III) (MP4 332MB / MPEG 2989MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.10.2021.(II) (MP4 380MB / MPEG 4120MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.10.2021.(I)(MP4 339MB / MPEG 3909MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.10.2021. (II) (MP4 698MB / MPEG 7791MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.10.2021. (I) (MP4 636MB / MPEG 7318MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.10.2021. (III) (MP4 348MB / MPEG 3997MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.10.2021. (II) (MP4 636MB / MPEG 7318MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.10.2021. (I) (MP4 1187MB / MPEG 13662MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.10.2021. (MP4 52MB / MPEG 602MB)

Дан за гласање о првој тачки дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021. (MP4 30MB / MPEG 349MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021. (III) (MP4 846MB / MPEG 9778MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021. (II) (MP4 479MB / MPEG 5536MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 26.10.2021. (I) (MP4 676MB / MPEG 7751MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.10.2021. (MP4 22MB / MPEG 262MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.10.2021. (III) (MP4 875MB / MPEG 10113MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.10.2021. (II) (MP4 641MB / MPEG 7392MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.10.2021. (I) (MP4 676MB / MPEG 7751MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.10.2021. (MP4 33MB / MPEG 297MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.10.2021. (III) (MP4 963MB / MPEG 10578MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.10.2021. (II) (MP4 633MB / MPEG 7297MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.10.2021. (I) (MP4 586MB / MPEG 6745MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.10.2021. (IV)(MP4 489MB / MPEG 5987MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.10.2021. (III)(MP4 402MB / MPEG 4975MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.10.2021. (II) (MP4 487MB / MPEG 5718MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.10.2021. (I) (MP4 649MB / MPEG 7494MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години (MP4 12MB / MPEG 164MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.10.2021. (III)(MP4 754MB / MPEG 8946MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.10.2021. (II)(MP4 620MB / MPEG 7129MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.10.2021. (I)(MP4 568MB / MPEG 6562MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.10.2021. (III)(MP4 676MB / MPEG 7167MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.10.2021. (II)(MP4 599MB / MPEG 6318MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.10.2021. (I)(MP4 671MB / MPEG 7754MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.10.2021. (IV)(MP4 240MB / MPEG 2884MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.10.2021. (III)(MP4 628MB / MPEG 7658MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.10.2021. (II)(MP4 609MB / MPEG 7016MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.10.2021. (I) (MP4 781MB / MPEG 8331MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.09.2021. (MP4 46MB / MPEG 491MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.09.2021. (I) (MP4 781MB / MPEG 8331MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.09.2021. (III) (MP4 493MB / MPEG 5908MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.09.2021. (II) (MP4 681MB / MPEG 9731MB)

наставак Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.09.2021. (I) (MP4 781MB / MPEG 8331MB)

Четрнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.09.2021. (IV) (MP4 187MB / MPEG 2018MB)

Четрнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.09.2021. (III) (MP4 764MB / MPEG 8214MB)

Четрнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.09.2021. (II) (MP4 573MB / MPEG 6391MB)

Четрнаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.09.2021. (I) (MP4 781MB / MPEG 8331MB)

Дан за гласање о тачки дневног реда Тринаестог ванредно заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 15.09.2021. (MP4 37MB / MPEG 161MB)

наставак Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 15.09.2021. (II) (MP4 811MB / MPEG 8853MB)

наставак Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 15.09.2021. (I) (MP4 646MB / MPEG 6962MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.09.2021. (III) (MP4 803MB / MPEG 8513MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.09.2021. (II) (MP4 761MB / MPEG 8213MB)

Тринаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.09.2021. (I) (MP4 735MB / MPEG 8001MB)

Дан за гласање о свима тачкама дневног реда Дванаестог ванредно заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.09.2021. (MP4 17MB / MPEG 234MB)

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.09.2021. (II) (MP4 822MB / MPEG 10739MB)

Дванаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.09.2021. (I) (MP4 491MB / MPEG 6473MB)

Дан за гласање о свима тачкама дневног реда Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 9.9.2021. (MP4 42MB / MPEG 567MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.09.2021. (III) (MP4 555MB / MPEG 7306MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.09.2021. (II) (MP4 487MB / MPEG 6416MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.09.2021. (I) (MP4 611MB / MPEG 7878MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 08.09.2021. (IV) (MP4 241MB / MPEG 3027MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 08.09.2021. (III) (MP4 582MB / MPEG 7640MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 08.09.2021. (II) (MP4 602MB / MPEG 7258MB)

наставак Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 08.09.2021. (I) (MP4 611MB / MPEG 7878MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.09.2021. (IV) (MP4 427MB / MPEG 5705MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.09.2021. (III) (MP4 758MB / MPEG 8130MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.09.2021. (II)(MP4 5427MB / MPEG 7505MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.09.2021. (I) (MP4 5223MB / MPEG 7033MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.07.2021. (MP4 59MB / MPEG 645MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.07.2021. (III) (MP4 423MB / MPEG 4698MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.07.2021. (II) (MP4 298MB / MPEG 3226MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.07.2021. (I) (MP4 398MB / MPEG 4554MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.07.2021.(II) (MP4 636MB / MPEG 7821MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.07.2021.(I) (MP4 676MB / MPEG 7984MB)

полагање заклетве Републичког јавног тужиоца пред народним посланицима 29.07.2021.(MP4 64MB / MPEG 456MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.07.2021. (IV) (MP4 389MB / MPEG 4375MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.07.2021. (III) (MP4 594MB / MPEG 6238MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.07.2021. (II) (MP4 526MB / MPEG 5697MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.07.2021. (I) (MP4 676MB / MPEG 7984MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.07.2021. (MP4 64MB / MPEG 769MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.07.2021. (IV) (MP4 447MB / MPEG 5279MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.07.2021. (III) (MP4 624MB / MPEG 7388MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.07.2021. (II) (MP4 577MB / MPEG 6814MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.07.2021. (I) (MP4 676MB / MPEG 7984MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.07.2021. (IV) (MP4 165MB / MPEG 1957MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.07.2021. (III) (MP4 677MB / MPEG 8009MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.07.2021. (II) (MP4 592MB / MPEG 6341MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 21.07.2021. (I) (MP4 712MB / MPEG 7241MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.07.2021.(MP4 44MB / MPEG 523MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.07.2021. (IV) (MP4 238MB / MPEG 2822MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.07.2021. (III) (MP4 758MB / MPEG 8960MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.07.2021. (II) (MP4 492MB / MPEG 6341MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 14.07.2021. (I) (MP4 492MB / MPEG 6341MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.07.2021. (III) (MP4 975MB / MPEG 10928MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.07.2021. (II) (MP4 422MB / MPEG 5931MB)

Осмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.07.2021. (I) (MP4 492MB / MPEG 6341MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.07.2021. (MP4 59MB / MPEG 638MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.07.2021. (III) (MP4 892MB / MPEG 9232MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.07.2021. (II) (MP4 549MB / MPEG 5857MB)

наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.07.2021. (I) (MP4 492MB / MPEG 6341MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021. (IV) (MP4 443MB / MPEG 4719MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021. (III) (MP4 716MB / MPEG 7632MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021. (II) (MP4 662MB / MPEG 6633MB)

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021. (I) (MP4 476MB / MPEG 6117MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.06.2021. (MP4 86MB / MPEG 918MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.06.2021. (III) (MP4 986MB / MPEG 10998MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.06.2021. (II) (MP4 476MB / MPEG 6117MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 30.06.2021. (I) (MP4 476MB / MPEG 6117MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.06.2021. (III) (MP4 500MB / MPEG 7000MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.06.2021. (II) (MP4 489MB / MPEG 6475MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 29.06.2021. (I) (MP4 476MB / MPEG 6117MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 24.06.2021. (III) (MP4 244MB / MPEG 2960MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 24.06.2021. (II) (MP4 330MB / MPEG 4002MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 24.06.2021. (I) (MP4 322MB / MPEG 3897MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 24.06.2021. (II) (MP4 771MB / MPEG 9334MB)

наставак Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 24.06.2021. (I) (MP4 476MB / MPEG 6117MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.06.2021. (IV) (MP4 475MB / MPEG 6545MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.06.2021. (III) (MP4 650MB / MPEG 7580MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.06.2021. (II) (MP4 491MB / MPEG 6751MB)

Шесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.06.2021. (I) (MP4 476MB / MPEG 6117MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.06.2021.(MP4 47MB / MPEG 183MB)

Пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.06.2021. (III) (MP4 732MB / MPEG 10044MB)

Пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.06.2021. (II) (MP4 688MB / MPEG 8337MB)

Пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.06.2021. (I) (MP4 430MB / MPEG 5233MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 16.06.2021. (MP4 46MB / MPEG 164MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 16.06.2021. (IV) (MP4 531MB / MPEG 7261MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 16.06.2021. (III) (MP4 598MB / MPEG 7461MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 16.06.2021. (II) (MP4 576MB / MPEG 6521MB)

Пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 16.06.2021. (I) (MP4 706MB / MPEG 8547MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.06.2021. (MP4 46MB / MPEG 569MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.06.2021. (III) (MP4 975MB / MPEG 10064MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.06.2021. (II) (MP4 614MB / MPEG 7027MB)

наставак Четвртог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.06.2021. (I) (MP4 578MB / MPEG 6965MB)

Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021. (IV) (MP4 521MB / MPEG 6456MB)

Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021. (III) (MP4 678MB / MPEG 7980MB)

Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021. (II) (MP4 514MB / MPEG 6670MB)

Четвртo ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.06.2021. (I) (MP4 624MB / MPEG 7317MB)

Дан за гласање о тачки дневног реда Четврте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.06.2021. (MP4 16MB / MPEG 201MB)

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.06.2021. (IV) (MP4 414MB / MPEG 5020MB)

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.06.2021. (III) (MP4 636MB / MPEG 7704MB)

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.06.2021. (II) (MP4 589MB / MPEG 7131MB)

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.06.2021. (I) (MP4 578MB / MPEG 6965MB)

Дан за гласање о свим тачкама Тринаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.05.2021. (MP4 78MB / MPEG 998MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.05.2021. (III) (MP4 232MB / MPEG 3424MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.05.2021. (II) (MP4 286MB / MPEG 3754MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 27.05.2021. (I) (MP4 258MB / MPEG 3464MB)

наставак Тринаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 27.05.2021. (II) (MP4 197MB / MPEG 6756MB)

наставак Тринаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 27.05.2021. (I) (MP4 637MB / MPEG 7725MB)

наставак Тринаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 26.05.2021. (III) (MP4 898MB / MPEG 10885MB)

наставак Тринаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 26.05.2021. (II) (MP4 548MB / MPEG 6640MB)

наставак Тринаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 26.05.2021. (I) (MP4 578MB / MPEG 6965MB)

Тринаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 25.05.2021. (IV) (MP4 470MB / MPEG 5704MB)

Тринаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 25.05.2021. (III) (MP4 692MB / MPEG 7195MB)

Тринаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 25.05.2021. (II) (MP4 786MB / MPEG 9987MB)

Тринаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. годину 25.05.2021. (I) (MP4 197MB / MPEG 2626MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.05.2021. (MP4 256MB / MPEG 3113MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.05.2021. (III) (MP4 886MB / MPEG 10740MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.05.2021. (II) (MP4 596MB / MPEG 7226MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.05.2021. (I) (MP4 620MB / MPEG 7521MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.05.2021. (IV) (MP4 513MB / MPEG 6908MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.05.2021. (III) (MP4 580MB / MPEG 7025MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.05.2021. (II) (MP4 570MB / MPEG 6908MB)

наставак Дванаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 19.05.2021. (I) (MP4 620MB / MPEG 7521MB)

Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021. (IV) (MP4 537MB / MPEG 6507MB)

Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021. (III) (MP4 644MB / MPEG 7810MB)

Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021. (II) (MP4 622MB / MPEG 7624MB)

Дванаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.05.2021. (I) (MP4 647MB / MPEG 7812MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.05.2021. (MP4 52MB / MPEG 642MB)

наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.05.2021. (III) (MP4 735MB / MPEG 8916MB)

наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.05.2021. (II) (MP4 572MB / MPEG 6931MB)

наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.05.2021. (I) (MP4 642MB / MPEG 7785MB)

наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 12.05.2021. (III) (MP4 531MB / MPEG 7254MB)

наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 12.05.2021. (II) (MP4 530MB / MPEG 7211MB)

наставак Једанаесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 12.05.2021. (I) (MP4 580MB / MPEG 7035MB)

Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.05.2021. (IV) (MP4 557MB / MPEG 6237MB

Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.05.2021. (III) (MP4 658MB / MPEG 7976MB

Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.05.2021. (II) (MP4 628MB / MPEG 7546MB

Једанаеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.05.2021. (I) (MP4 617MB / MPEG 7324MB

Дан за гласање о тачкама дневног реда Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.05.2021. (MP4 98MB / MPEG 1200MB)

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.05.2021. (IV) (MP4 134MB / MPEG 1618MB)

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.05.2021. (III) (MP4 686MB / MPEG 8305MB)

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.05.2021. (II) (MP4 586MB / MPEG 6876MB

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.05.2021. (I) (MP4 628MB / MPEG 7546MB

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.05.2021. (IV) (MP4 454MB / MPEG 5506MB)

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.05.2021.  (III) (MP4 534MB / MPEG 6857MB)

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.05.2021.  (II) (MP4 628MB / MPEG 7546MB)

наставак Десете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 05.05.2021.  (I) (MP4 628MB / MPEG 7546MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.04.2021. (III) (MP4 373MB / MPEG 4522MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.04.2021. (II) (MP4 290MB / MPEG 3523MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 29.04.2021. (I) (MP4 277MB / MPEG 3365MB)

Десета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.04.2021. (II) (MP4 810MB / MPEG 9811MB)

Десета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 29.04.2021. (I) (MP4 628MB / MPEG 7546MB)

Дан за гласање о тачкама од 5. до 13. дневног реда Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. (MP4 46MB / MPEG 565MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.04.2021. (III) (MP4 358MB / MPEG 4339MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.04.2021. (II) (MP4 600MB / MPEG 7000MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 28.04.2021. (I) (MP4 628MB / MPEG 7546MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.04.2021. (IV) (MP4 369MB / MPEG 4481MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.04.2021. (III) (MP4 618MB / MPEG 7489MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.04.2021. (II) (MP4 574MB / MPEG 6785MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 27.04.2021. (I) (MP4 628MB / MPEG 7546MB)

Дан за гласање о тачкама од 1. до 4. дневног реда Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.04.2021. (MP4 97MB / MPEG 1032MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.04.2021. (IV) (MP4 424MB / MPEG 4193MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.04.2021. (III) (MP4 654MB / MPEG 7925MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.04.2021. (II) (MP4 589MB / MPEG 6236MB)

наставак Девете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 22.04.2021. (I) (MP4 675MB / MPEG 7820MB)

Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021. (IV) (MP4 477MB / MPEG 5787MB)

Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021. (III) (MP4 600MB / MPEG 7279MB)

Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021. (II) (MP4 518MB / MPEG 6280MB)

Девета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 21.04.2021.(I) (MP4 675MB / MPEG 7820MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Осме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.04.2021. (MP4 58MB / MPEG 649MB)

наставак Осме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.04.2021. (IV) (MP4 685MB / MPEG 7852MB)

наставак Осме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.04.2021. (III) (MP4 645MB / MPEG 6852MB)

наставак Осме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.04.2021. (II) (MP4 623MB / MPEG 6981MB)

наставак Осме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 20.04.2021. (I)(MP4 675MB / MPEG 7820MB)

Осма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.04.2021. (IV) (MP4 524MB / MPEG 6438MB)

Осма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.04.2021. (III) (MP4 689MB / MPEG 7584MB)

Осма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.04.2021. (II) (MP4 578MB / MPEG 6678MB)

Осма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 15.04.2021. (I) (MP4 675MB / MPEG 7820MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Седме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.04.2021. (MP4 45MB / MPEG 549MB)

наставак Седме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.04.2021. (III) (MP4 527MB / MPEG 6395MB)

наставак Седме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.04.2021. (II) (MP4 597MB / MPEG 7232MB)

наставак Седме седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 14.04.2021. (I) (MP4 675MB / MPEG 7820MB)

Седма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.04.2021. (III) (MP4 384MB / MPEG 4657MB)

Седма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.04.2021. (II) (MP4 638MB / MPEG 7730MB)

Седма седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 13.04.2021. (I) (MP4 893MB / MPEG 10820MB)

Трећа посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 13.04.2021. (MP4 31MB / MPEG 333MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Шесте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.04.2021. (MP4 27MB / MPEG 318MB)

Шеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.04.2021. (IV) (MP4 312MB / MPEG 4616MB)

Шеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.04.2021. (III) (MP4 611MB / MPEG 7403MB)

Шеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.04.2021. (II) (MP4 616MB / MPEG 7466MB)

Шеста седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 08.04.2021. (I) (MP4 745MB / MPEG 8883MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.04.2021. (MP4 41MB / MPEG 508MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.04.2021. (III) (MP4 601MB / MPEG 7292MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.04.2021. (II) (MP4 697MB / MPEG 7674MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 07.04.2021. (I) (MP4 616MB / MPEG 7466MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.04.2021. (IV) (MP4 574MB / MPEG 6954MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.04.2021. (III) (MP4 647MB / MPEG 7851MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.04.2021. (II) (MP4 658MB / MPEG 7918MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 06.04.2021. (I) (MP4 141MB / MPEG 1976MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 01.04.2021. (IV) (MP4 241MB / MPEG 3414MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 01.04.2021. (III) (MP4 678MB / MPEG 7934MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 01.04.2021. (II) (MP4 531MB / MPEG 6862MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 01.04.2021. (I) (MP4 678MB / MPEG 7934MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 31.03.2021. (IV) (MP4 522MB / MPEG 6515MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 31.03.2021. (III) (MP4 639MB / MPEG 7746MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 31.03.2021. (II) (MP4 654MB / MPEG 7532MB)

наставак Пете седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 31.03.2021. (I) (MP4 616MB / MPEG 7466MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 30.03.2021. (IV) (MP4 562MB / MPEG 6807MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 30.03.2021. (III) (MP4 641MB / MPEG 7767MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 30.03.2021. (II) (MP4 564MB / MPEG 6841MB)

Пета седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 30.03.2021. (I) (MP4 616MB / MPEG 7466MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 25.03.2021.(MP4 67MB / MPEG 260MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.03.2021. (III) (MP4 257MB / MPEG 3111MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.03.2021. (II) (MP4 232MB / MPEG 2871MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.03.2021. (I) (MP4 254MB / MPEG 3091MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 25.03.2021. (III) (MP4 262MB / MPEG 3185MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 25.03.2021. (II) (MP4 658MB / MPEG 7979MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 25.03.2021. (I) (MP4 606MB / MPEG 7344MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.03.2021. (III) (MP4 848MB / MPEG 10429MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.03.2021. (II) (MP4 678MB / MPEG 8211MB)

наставак Четврте седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 24.03.2021. (I) (MP4 610MB / MPEG 7922MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.03.2021. (IV) (MP4 556MB / MPEG 7466MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.03.2021. (III) (MP4 523MB / MPEG 7044MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.03.2021. (II) (MP4 568MB / MPEG 7405MB)

Четврта седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 23.03.2021. (I) (MP4 560MB / MPEG 7321MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.03.2021. (MP4 56MB / MPEG 740MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.03.2021. (III) (MP4 568MB / MPEG 7409MB

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.03.2021. (II) (MP4 543MB / MPEG 6929MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 18.03.2021. (I) (MP4 560MB / MPEG 7321MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.03.2021. (IV) (MP4 213MB / MPEG 3283MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.03.2021. (III) (MP4 535MB / MPEG 6957MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.03.2021. (II) (MP4 569MB / MPEG 7329MB)

наставак Треће седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 17.03.2021. (I) (MP4 560MB / MPEG 7321MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.03.2021. (IV) (MP4 522MB / MPEG 6180MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.03.2021. (III) (MP4 668MB / MPEG 7925MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.03.2021. (II) (MP4 568MB / MPEG 7405MB)

Трећа седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 16.03.2021. (I) (MP4 560MB / MPEG 7321MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге  седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.03.2021. (MP4 78MB / MPEG 885MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.03.2021. (IV) (MP4 345MB / MPEG 4380MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.03.2021. (III) (MP4 598MB / MPEG 7900MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.03.2021. (II) (MP4 512MB / MPEG 6661MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 11.03.2021. (I) (MP4 564MB / MPEG 7341MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.03.2021. (IV) (MP4 451MB / MPEG 5869MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.03.2021. (III) (MP4 588MB / MPEG 7652MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.03.2021. (II) (MP4 183MB / MPEG 2380MB)

наставак Друге седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 10.03.2021. (I) (MP4 560MB / MPEG 7321MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.03.2021. (IV)(MP4 156MB / MPEG 2121MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.03.2021. (III)(MP4 712MB / MPEG 8245MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.03.2021. (II)(MP4 491MB / MPEG 6380MB)

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 09.03.2021. (I)(MP4 560MB / MPEG 7321MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 04.03.2021. (MP4 14MB / MPEG 193MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 04.03.2021. (MP4 95MB / MPEG 1607MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.03.2021. (III)(MP4 560MB / MPEG 7321MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.03.2021. (II) (MP4 620MB / MPEG 7740MB)

наставак Прве седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 03.03.2021. (I) (MP4 741MB / MPEG 8610MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.03.2021. (IV) (MP4 230MB / MPEG 3405MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.03.2021. (III) (MP4 529MB / MPEG 8020MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.03.2021. (II) (MP4 623MB / MPEG 6754MB)

Прва седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2021. години 02.03.2021. (I) (MP4 741MB / MPEG 8610MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Трећег ванредног заседањa Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 25.02.2021. (MP4 45MB / MPEG 594MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.02.2021. (III) (MP4 278MB / MPEG 3391MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.02.2021. (II) (MP4 264MB / MPEG 3450MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 25.02.2021. (I) (MP4 334MB / MPEG 4350MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 25.02.2021. (III) (MP4 189MB / MPEG 2460MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 25.02.2021. (II) (MP4 620MB / MPEG 7740MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 25.02.2021. (I) (MP4 741MB / MPEG 8610MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 24.02.2021. (IV) (MP4 296MB / MPEG 3860MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 24.02.2021. (III) (MP4 590MB / MPEG 7680MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 24.02.2021. (II) (MP4 571MB / MPEG 6512MB)

наставак Трећег ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 24.02.2021. (I) (MP4 741MB / MPEG 8610MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.02.2021. (V) (MP4 198MB / MPEG 2581MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.02.2021. (IV) (MP4 689MB / MPEG 8050MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.02.2021. (III) (MP4 641MB / MPEG 7980MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.02.2021. (II) (MP4 591MB / MPEG 7685MB)

Треће ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 23.02.2021. (I) (MP4 641MB / MPEG 6610MB)

Дан за гласање о тачкама Другог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.02.2021. (MP4 98MB / MPEG 1210MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.02.2021. (III)(MP4 321MB / MPEG 4322MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.02.2021. (II)(MP4 695MB / MPEG 6801MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 11.02.2021. (I) (MP4 641MB / MPEG 6610MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.02.2021. (IV) (MP4 198MB / MPEG 2581MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.02.2021. (III) (MP4 620MB / MPEG 8061MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.02.2021. (II) (MP4 684MB / MPEG 6981MB)

наставак Другог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 10.02.2021. (I) (MP4 771MB / MPEG 7910MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2021. (IV) (MP4 548MB / MPEG 7128MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2021. (III) (MP4 589MB / MPEG 7663MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2021. (II) (MP4 501MB / MPEG 6514MB)

Друго ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 09.02.2021. (I) (MP4 712MB / MPEG 7921MB)

Дан за гласање о свим тачкама Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.01.2021. (MP4 42MB / MPEG 574MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.01.2021. (III) (MP4 275MB / MPEG 3153MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.01.2021. (II) (MP4 291MB / MPEG 3791MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 28.01.2021. (I) (MP4 315MB / MPEG 4104MB)

наставак Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.01.2021. (III) (MP4 223MB / MPEG 2909MB)

наставак Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.01.2021. (II) (MP4 675MB / MPEG 7269MB)

наставак Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.01.2021. (I) (MP4 691MB / MPEG 7341MB)

наставак Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 27.01.2021. (III) (MP4 648MB / MPEG 8435MB)

наставак Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 27.01.2021. (II) (MP4 342MB / MPEG 4019MB)

наставак Првог ванредног заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 27.01.2021. (I) (MP4 691MB / MPEG 7341MB)

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.01.2021. (IV) (MP4 419MB / MPEG 5449MB)

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.01.2021. (III) (MP4 553MB / MPEG 7192MB)

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.01.2021. (II) (MP4 692MB / MPEG 7371MB)

Прво ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.01.2021. (I) (MP4 675MB / MPEG 7296MB)

Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Девете седницe Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 29.12.2020. (MP4 210MB / MPEG 3011MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 29.12.2020. (II) (MP4 371MB / MPEG 5321MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 29.12.2020. (I) (MP4 723MB / MPEG 7332MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 28.12.2020. (IV) (MP4 729MB / MPEG 8506MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 28.12.2020. (III) (MP4 583MB / MPEG 7592MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 28.12.2020. (II) (MP4 594MB / MPEG 6656MB)

наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 28.12.2020. (I) (MP4 723MB / MPEG 7332MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 27.12.2020. (IV) (MP4 431MB / MPEG 5618MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 27.12.2020. (III) (MP4 556MB / MPEG 7239MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 27.12.2020. (II) (MP4 651MB / MPEG 7231MB)

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 27.12.2020. (I) (MP4 763MB / MPEG 7871MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Друге посебне седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.12.2020. (MP4 28MB / MPEG 339MB)

Друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.12.2020. (IV) (MP4 651MB / MPEG 7630MB)

Друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.12.2020. (III) (MP4 572MB / MPEG 7445MB)

Друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.12.2020. (II) (MP4 732MB / MPEG 7421MB)

Друга посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 26.12.2020. (I) (MP4 758MB / MPEG 7861MB)

Дан за гласање о тачкама од 1. до 9. и тачки 19. дневног реда Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.12.2020. (MP4 195MB / MPEG 2321MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.12.2020. (II) (MP4 224MB / MPEG 3584MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.12.2020. (I) (MP4 601MB / MPEG 7240MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 23.12.2020. (IV) (MP4 249MB / MPEG 3240MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 23.12.2020. (III) (MP4 626MB / MPEG 8138MB)

Дан за гласање о тачкама 10. до 18. дневног реда Осме седницe Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 23.12.2020. (MP4 52MB / MPEG 690MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 23.12.2020. (II) (MP4 568MB / MPEG 7354MB)

наставак Осме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 23.12.2020. (I) (MP4 574MB / MPEG 7477MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020. (IV) (MP4 499MB / MPEG 6632MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020. (III) (MP4 598MB / MPEG 7439MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020. (II) (MP4 567MB / MPEG 7377MB)

Осма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 22.12.2020. (I) (MP4 574MB / MPEG 7477MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 17.12.2020. (MP4 54MB / MPEG 711MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 17.12.2020. (III) (MP4 497MB / MPEG 6043MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 17.12.2020. (II) (MP4 542MB / MPEG 7112MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 17.12.2020. (I) (MP4 581MB / MPEG 7276MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 16.12.2020. (IV) (MP4 514MB / MPEG 6233MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 16.12.2020. (III) (MP4 608MB / MPEG 7375MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 16.12.2020. (II) (MP4 532MB / MPEG 6781MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 16.12.2020. (I) (MP4 581MB / MPEG 7276MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (IV) (MP4 674MB / MPEG 7512MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (III)(MP4 704MB / MPEG 7992MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (II)(MP4 508MB / MPEG 6541MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 15.12.2020. (I) (MP4 556MB / MPEG 7076MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.12.2020.(MP4 76MB / MPEG 1315MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.12.2020. (IV) (MP4 675MB / MPEG 7324MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.12.2020. (III) (MP4 701MB / MPEG 8241MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.12.2020. (II) (MP4 631MB / MPEG 8017MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.12.2020. (I) (MP4 556MB / MPEG 7076MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 09.12.2020. (IV) (MP4 534MB / MPEG 7011MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 09.12.2020. (III) (MP4 710MB / MPEG 8213MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 09.12.2020. (II) (MP4 692MB / MPEG 8003MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 09.12.2020. (I) (MP4 563MB / MPEG 7157MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (IV) (MP4 566MB / MPEG 6985MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (III) (MP4 698MB / MPEG 8761MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (II) (MP4 528MB / MPEG 6179MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 08.12.2020. (I) (MP4 560MB / MPEG 7124MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.12.2020. (MP4 32MB / MPEG 553MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.12.2020. (III) (MP4 822MB / MPEG 9327MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.12.2020. (II) (MP4 740MB / MPEG 8334MB)

наставак Пете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 02.12.2020. (I) (MP4 705MB / MPEG 7644MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (IV) (MP4 743MB / MPEG 8341MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (III) (MP4 696MB / MPEG 7383MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (II) (MP4 687MB / MPEG 7253MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 01.12.2020. (I) (MP4 544MB / MPEG 6917MB)

Дан за гласање о свим тачкама Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.11.2020. (MP4 181MB / MPEG 1036MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.11.2020. (III) (MP4 270MB / MPEG 3680MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.11.2020. (II) (MP4 231MB / MPEG 3420MB)

институт посланичких питања последњег четвртка у месецу 26.11.2020. (I) (MP4 257MB / MPEG 3659MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.11.2020. (III) (MP4 397MB / MPEG 4436MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.11.2020. (II) (MP4 535MB / MPEG 6740MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.11.2020. (I) (MP4 635MB / MPEG 8079MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 25.11.2020. (III) (MP4 684MB / MPEG 7719MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 25.11.2020. (II) (MP4 701MB / MPEG 8095MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 25.11.2020. (I) (MP4 546MB / MPEG 6946MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.11.2020. (III) (MP4 601MB / MPEG 7812MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.11.2020. (II) (MP4 551MB / MPEG 7215MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.11.2020. (I) (MP4 586MB / MPEG 7425MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 12.11.2020. (MP4 21MB / MPEG 285MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 12.11.2020. (III) (MP4 615MB / MPEG 8098MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 12.11.2020. (II) (MP4 338MB / MPEG 3514MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 12.11.2020. (I) (MP4 496MB / MPEG 6183MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 12.11.2020. (MP4 49MB / MPEG 630MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 12.11.2020. (MP4 400MB / MPEG 5107MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.11.2020. (IV) (MP4 732MB / MPEG 9585MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.11.2020. (III) (MP4 663MB / MPEG 8429MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.11.2020. (II) (MP4 637MB / MPEG 8100MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 10.11.2020. (I) (MP4 584MB / MPEG 7425MB)

полагање заклетве председника и чланова Владе Републике Србије 28.10.2020. (MP4 141MB / MPEG 1721MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Прве посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (MP4 198MB / MPEG 2061MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (VIII) (MP4 297MB / MPEG 3922MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (VII) (MP4 271MB / MPEG 3493MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (VI) (MP4 291MB / MPEG 3843MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (V) (MP4 278MB / MPEG 3545MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (IV) (MP4 481MB / MPEG 5960MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (III) (MP4 304MB / MPEG 3868MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (II) (MP4 113MB / MPEG 1931MB)

Прва посебна седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 28.10.2020. (I) (MP4 303MB / MPEG 3866MB)

Дан за гласање о првој тачки дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.10.2020. (MP4 69MB / MPEG 887MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.10.2020. (III) (MP4 485MB / MPEG 6162MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.10.2020. (II) (MP4 503MB / MPEG 6399MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 26.10.2020. (I) (MP4 674MB / MPEG 8584MB)

Дан за гласање о 2. и 3. тачки дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.10.2020. (MP4 22MB / MPEG 287MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.10.2020. (IV) (MP4 686MB / MPEG 8737MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.10.2020. (III) (MP4 567MB / MPEG 7207MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.10.2020. (II) (MP4 581MB / MPEG 6913MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2020. години 24.10.2020. (I) (MP4 628MB / MPEG 7976MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.10.2020. (IV) (MP4 312MB / MPEG 4023MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.10.2020. (III) (MP4 613MB / MPEG 7880MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.10.2020. (II) (MP4 656MB / MPEG 8250MB)

наставак Прве седнице Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 22.10.2020. (I) (MP4 566MB / MPEG 7230MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.08.2020. (II) (MP4 41MB / MPEG 534MB)

Прва седница Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 03.08.2020. (I) (MP4 76MB / MPEG 977MB)


 

претходна страница