Javna slušanja

 

javno slušanje na temu: Predstavljanje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu i Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu 20.10.2023. (MP4 969MB / MPEG 12968MB)

javno slušanje na temu: Predstavljanje Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji 18.07.2023.(MP4 887MB / MPEG 8971MB)

javno slušanje: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u organizaciji Odbora za poljoprivredu, šumartsvo i vodoprivredu 18.04.2023. (MP4 8354MB / MPEG 8546MB)

javno slušanje: Svako dete ima pravo na detinjstvo, zaustavimo dečje brakove  05.04.2023.(MP4 951MB / MPEG 10159MB)

javno slušanje: Predstavljanje kandidata koje je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva i za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština 01.04.2023.(II) deo(MP4 1379MB / MPEG 13978MB)

javno slušanje: Predstavljanje kandidata koje je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio za prvi izbor članova Visokog saveta sudstva i za prvi izbor članova Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština 01.04.2023.(I) deo (MP4 1903MB / MPEG 19290MB)

javno slušanje: Predstavljanje predloga zakona koji se donose u cilju usklađivanja sa Aktom o promeni Ustava Republike Srbije koji je potvrđen na republičkom referendumu 16. januara 2022. godine 26.01.2023. (MP4 8354MB / MPEG 8546MB)

javno slušanje: Predstavljanje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu i Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu 04.12.2022.(MP4 1217MB / MPEG 12335MB)

 

 


prethodna stranica