Konferencije za novinare

 

 

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 11.12.2023. (MP4 32MB / MPEG 409MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milenka Jovanova 09.12.2023. (MP4 116MB / MPEG 1464MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Marinike Tepić i Miroslava Aleksića 09.12.2023. (MP4 89MB / MPEG 1118MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd i narodnih poslanika opozicionih poslaničkih grupa 01.11.2023. (MP4 53MB / MPEG 667MB)

konferencija za novinare predsednika Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“ Milenka Jovanova 26.10.2023. (MP4 80MB / MPEG 1011MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd; MORAMO - ZAJEDNO; DEMOKRATSKA STRANKA - DS; Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice Srbije 25.10.2023.(MP4 47MB / MPEG 591MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd; MORAMO - ZAJEDNO; DEMOKRATSKA STRANKA - DS; Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak - Novo lice Srbije 25.10.2023.(MP4 69MB / MPEG 781MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Selme Kučević 25.10.2023. (MP4 36MB / MPEG 465MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Jahje Fehratovića 24.10.2023. (MP4 28MB / MPEG 360MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 20.10.2023. (MP4 13MB / MPEG 165MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Vladimira Obradovića 20.10.2023. (MP4 30MB / MPEG 376MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića i Milice Đurđević Stamenkovski 20.10.2023. (MP4 164MB / MPEG 2060MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 19.10.2023.(MP4 82MB / MPEG 952MB)

konferencija za novinare članova poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; Demokratska stranka – DS; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije 18.10.2023.(MP4 70MB / MPEG 1600MB)

konferencija za novinare članova poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; Demokratska stranka – DS; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije 11.10.2023.(MP4 71MB / MPEG 892MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; Demokratska stranka – DS; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije 03.10.2023. (MP4 113MB / MPEG 1432MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Srpska stranka Zavetnici; SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK i Narodna stranka 28.09.2023. (MP4 182MB / MPEG 2298MB)

konferencija za novinare članova poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; Demokratska stranka – DS; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije 26.09.2023. (MP4 21MB / MPEG 275MB)

konferencija za novinare članova poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; Demokratska stranka – DS; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije 21.09.2023. (MP4 154MB / MPEG 1939MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 20.09.2023. (MP4 134MB / MPEG 1689MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Nebojše Cakića 15.09.2023. (MP4 37MB / MPEG 473MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 15.09.2023. (MP4 85MB / MPEG 1071MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije 13.09.2023.(MP4 18MB / MPEG 227MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 08.09.2023. (MP4 15MB / MPEG 188MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd 08.09.2023.(MP4 49MB / MPEG 625MB)

konferencija za novinare zamenice predsednika PG „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ Marine Raguš 07.09.2023.(MP4 172MB / MPEG 2167MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; Zeleno - levi front, Ne davimo Beograd; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije 07.09.2023.(MP4 98MB / MPEG 1070MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 06.09.2023.(MP4 74MB / MPEG 826MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe NADA-NOVI DSS-POKS 06.09.2023.(MP4 106MB / MPEG 1321MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 06.09.2023.(MP4 87MB / MPEG 1163MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milenka Jovanova 05.09.2023.(MP4 87MB / MPEG 1163MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa – Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO – LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO I MORAMO –ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije 05.09.2023.(MP4 44MB / MPEG 550MB)

konferencija za novinare potpredsednice Narodne skupštine Snežane Paunović 05.09.2023.(MP4 108MB / MPEG 1125MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 05.09.2023.(MP4 48MB / MPEG 582MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Đorđa Komlenskog i Bojana Torbice 05.09.2023.(MP4 39MB / MPEG 493MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa – Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO – LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO I MORAMO –ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije 05.09.2023.(MP4 141MB / MPEG 1519MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 04.09.2023.(MP4 24MB / MPEG 313MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije 30.08.2023. (MP4 51MB / MPEG 646MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 30.08.2023. (MP4 73MB / MPEG 930MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 25.08.2023. (MP4 49MB / MPEG 622MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije 16.08.2023. (MP4 48MB / MPEG 604MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO; MORAMO – ZAJEDNO i Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije 16.08.2023. (MP4 75MB / MPEG 939MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i MORAMO – ZAJEDNO 09.08.2023.(MP4 29MB / MPEG 413MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije 08.08.2023. (MP4 35MB / MPEG 448MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 01.08.2023. (MP4 26MB / MPEG 336MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i MORAMO – ZAJEDNO 02.08.2023. (MP4 51MB / MPEG 633MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 01.08.2023. (MP4 47MB / MPEG 561MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i MORAMO – ZAJEDNO 01.08.2023. (MP4 187MB / MPEG 2303MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 01.08.2023. (MP4 64MB / MPEG 855MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 26.07.2023. (MP4 30MB / MPEG 388MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 26.07.2023. (MP4 35MB / MPEG 446MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO; MORAMO – ZAJEDNO; Demokratske stranke – DS i Narodne stranke 26.07.2023.(MP4 16MB / MPEG 201MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 26.07.2023.(MP4 21MB / MPEG 253MB)

konferencija za novinare narodnih poslanica prof. dr Tamare Milenković Kerković i Radmile Vasić 26.07.2023. (MP4 141MB / MPEG 1454MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO; MORAMO – ZAJEDNO i PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 25.07.2023. (MP4 80MB / MPEG 879MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 24.07.2023. (MP4 50MB / MPEG 637MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 20.07.2023.(MP4 40MB / MPEG 504MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 20.07.2023.(MP4 67MB / MPEG 716MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Radomira Lazovića 19.07.2023.(MP4 97MB / MPEG 1124MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Bojana Torbice i Đorđa Komlenskog 19.07.2023.(MP4 68MB / MPEG 906MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 19.07.2023.(MP4 34MB / MPEG 439MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO i Pravac Evropa – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 19.07.2023.(MP4 38MB / MPEG 506MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića i Milovana Jakovljevića 19.07.2023. (MP4 86MB / MPEG 1639MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Marinike Tepić i Pavla Grbovića 19.07.2023. (MP4 117MB / MPEG 1411MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 17.07.2023. (MP4 124MB / MPEG 1340MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 14.07.2023. (MP4 101MB / MPEG 1281MB)

konferencija za novinare članova Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 12.07.2023.(MP4 82MB / MPEG 1030MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i PRAVAC EVROPA – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 12.07.2023.(MP4 137MB / MPEG 1728MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dragana Nikolića 11.07.2023. (MP4 27MB / MPEG 345MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miloša Parandilovića 11.07.2023. (MP4 15MB / MPEG 195MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 11.07.2023. (MP4 69MB / MPEG 876MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Enisa Imamovića, Selme Kučević, Šaipa Kamberija i Aleksandra Olenika 10.07.2023. (MP4 54MB / MPEG 690MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 10.07.2023. (MP4 31MB / MPEG 423MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 07.07.2023. (MP4 39MB / MPEG 498MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića i Zorana Zečevića 06.07.2023. (MP4 112MB / MPEG 1414MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miloša Parandilovića 05.07.2023. (MP4 41MB / MPEG 512MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO-LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 04.07.2023. (MP4 86MB / MPEG 1087MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 04.07.2023. (MP4 92MB / MPEG 1158MB)

konferencija za novinare poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici 29.06.2023. (MP4 52MB / MPEG 660MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 28.06.2023. (MP4 37MB / MPEG 465MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Srpska stranka Zavetnici i SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK 27.06.2023.(MP4 74MB / MPEG 792MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 22.06.2023. (MP4 29MB / MPEG 367MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO i UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 21.06.2023. (MP4 67MB / MPEG 712MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika dr Đorđa Miketića i dr Zorana Lutovca 21.06.2023. (MP4 67MB / MPEG 712MB)

izjave za medije kopredsavajućih POSP EU - Srbija Marinike Tepić i Alesandre Moreti 21.06.2023.(MP4 142MB / MPEG 1371MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 16.06.2023.(MP4 69MB / MPEG 652MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici 15.06.2023.(MP4 57MB / MPEG 513MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe MORAMO - ZAJEDNO 15.06.2023.(MP4 68MB / MPEG 845MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 15.06.2023.(MP4 35MB / MPEG 448MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 15.06.2023.(MP4 76MB / MPEG 969MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika dr Zorana Lutovca 15.06.2023.(MP4 31MB / MPEG 281MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 14.06.2023. (MP4 110MB / MPEG 1382MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka - DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD - MORAMO; i UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 14.06.2023. (MP4 84MB / MPEG 1050MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika mr Ivana Kostića i Nikole Dragićevića 14.06.2023. (MP4 84MB / MPEG 1063MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Srpska stranka Zavetnici i SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK 13.06.2023. (MP4 102MB / MPEG 1277MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 13.06.2023. (MP4 31MB / MPEG 332MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Biljane Pantić Pilje 08.06.2023. (MP4 23MB / MPEG 292MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Zorana Tomića 07.06.2023.(MP4 90MB / MPEG 828MB)

konferencija za novinara narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka - DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD; MORAMO i UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 07.06.2023. (MP4 43MB / MPEG 540MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika mr Ivana Kostića i Borka Puškića 07.06.2023. (MP4 140MB / MPEG 1771MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 06.06.2023. (MP4 67MB / MPEG 848MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 06.06.2023. (MP4 20MB / MPEG 257MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Jahje Fehratovića 06.06.2023.(MP4 39MB / MPEG 406MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 06.06.2023.(MP4 65MB / MPEG 821MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 02.06.2023. (MP4 34MB / MPEG 434MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Markovića 01.06.2023.(MP4 41MB / MPEG 499MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 01.06.2023.(MP4 39MB / MPEG 495MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Mirkovića 31.05.2023.(MP4 24MB / MPEG 366MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka - DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 31.05.2023. (MP4 32MB / MPEG 403MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 31.05.2023. (MP4 54MB / MPEG 548MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 31.05.2023. (MP4 65MB / MPEG 658MB)

izjave za medije predsednika Poslaničke grupe prijateljstva sa Slovenijom Milije Miletića i predsednice Grupe prijateljstva Državnog zbora Slovenije Lene Grgurevič 31.05.2023. (MP4 129MB / MPEG 1291MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 30.05.2023. (MP4 118MB / MPEG 1489MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK, Srpska stranka Zavetnici i NADA - NOVI DSS - POKS 30.05.2023. (MP4 116MB / MPEG 1461MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 30.05.2023. (MP4 42MB / MPEG 463MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika PG Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO; MORAMO - ZAJEDNO; UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 29.05.2023. (MP4 101MB / MPEG 1018MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića – Poslanička grupa SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK, Dragana Nikolića – Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici, dr Miloša Jovanovića i Vojislava Mihailovića – Poslanička grupa NADA - NOVI DSS – POKS 29.05.2023. (MP4 195MB / MPEG 1965MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika prof. dr Vladimira Obradovića – PG UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Ljubinka Đurkovića – PG NADA - NOVI DSS – POKS; prof. dr Branimira Jovančićevića i dr Zorana Lutovca – PG Demokratska stranka – DS; Dragane Miljanić – PG Srpska stranka Zavetnici i prof. dr Đorđa Pavićevića – PG ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 29.05.2023. (MP4 78MB / MPEG 791MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 25.05.2023.(MP4 117MB / MPEG 1190MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 25.05.2023. (MP4 87MB / MPEG 884MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO i UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 24.05.2023. (MP4 265MB / MPEG 2685MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 24.05.2023. (MP4 129MB / MPEG 1291MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 23.05.2023. (MP4 42MB / MPEG 463MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 23.05.2023. (MP4 82MB / MPEG 865MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 23.05.2023. (MP4 49MB / MPEG 493MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 19.05.2023.(MP4 85MB / MPEG 859MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 19.05.2023. (MP4 42MB / MPEG 352MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa DEMOKRATSKA STRANKA – DS i MORAMO - ZAJEDNO 19.05.2023. (MP4 90MB / MPEG 903MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 19.05.2023. (MP4 50MB / MPEG 514MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 18.05.2023. (MP4 97MB / MPEG 980MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 17.05.2023. (MP4 110MB / MPEG 1114MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 15.05.2023. (MP4 147MB / MPEG 1497MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Narodna stranka; Demokratska stranka – DS; ZELENO - LEVI KLUB; NE DAVIMO BEOGRAD – MORAMO; i UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 09.05.2023. (MP4 58MB / MPEG 578MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 09.05.2023. (MP4 39MB / MPEG 402MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici 08.05.2023. (MP4 43MB / MPEG 437MB)

konferencija za novinare članova poslaničkih grupa: Narodna stranka; DEMOKRATSKA STRANKA - DS; MORAMO - ZAJEDNO; ZELENO-LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO; SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK; Srpska stranka Zavetnici i UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 05.05.2023. (MP4 162MB / MPEG 1627MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 05.05.2023.(MP4 81MB / MPEG 799MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodna stranka 04.05.2023. (MP4 68MB / MPEG 685MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića03.05.2023. (MP4 42MB / MPEG 435MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 28.04.2023. (MP4 30MB / MPEG 304MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 28.04.2023. (MP4 63MB / MPEG 641MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Zorana Sandića 28.04.2023. (MP4 65MB / MPEG 660MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 27.04.2023.(MP4 59MB / MPEG 615MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 27.04.2023.(MP4 44MB / MPEG 476MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 26.04.2023. (MP4 96MB / MPEG 970MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodna stranka 25.04.2023.(MP4 84MB / MPEG 839MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 25.04.2023.(MP4 76MB / MPEG 794MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 25.04.2023.(MP4 63MB / MPEG 636MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 24.04.2023.(MP4 137MB / MPEG 1383MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Janka Veselinovića 21.04.2023. (MP4 48MB / MPEG 516MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodna stranka 20.04.2023. (MP4 47MB / MPEG 479MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 20.04.2023. (MP4 56MB / MPEG 562MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića i Borka Puškića 20.04.2023. (MP4 126MB / MPEG 1206MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića, Nikole Dragićevića, dr Miloša Jovanovića i Miroslava Aleksića 19.04.2023. (MP4 150MB / MPEG 1658MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 12.04.2023. (MP4 75MB / MPEG 768MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO 11.04.2023. (MP4 266MB / MPEG 2682MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića, prof. dr Tamare Mileković Kerković i Radmile Vasić 11.04.2023. (MP4 169MB / MPEG 1704MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Snežane Paunović 10.04.2023. (MP4 86MB / MPEG 854MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića, Milice Đurđević Stamenkovski, Miloša Jovanovića, Sande Rašković Ivić, Tatjane Manojlović i Slaviše Ristića 10.04.2023. (MP4 130MB / MPEG 1352MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici 07.04.2023.(MP4 98MB / MPEG 989MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 06.04.2023.(MP4 114MB / MPEG 1159MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO 04.04.2023.(MP4 160MB / MPEG 1616MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK Boška Obradovića, mr Ivana Kostića i Borka Puškića 04.04.2023. (MP4 24MB / MPEG 245MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 03.04.2023. (MP4 18MB / MPEG 186MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS 31.03.2023. (MP4 98MB / MPEG 991MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 29.03.2023. (MP4 53MB / MPEG 543MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Pavla Grbovića 27.03.2023.(MP4 53MB / MPEG 540MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 24.03.2023. (MP4 18MB / MPEG 186MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 23.03.2023.(MP4 36MB / MPEG 363MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miroslava Aleksića 21.02.2023.(MP4 48MB / MPEG 516MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 21.02.2023.(MP4 55MB / MPEG 596MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Siniše Kovačevića 17.03.2023. (MP4 189MB / MPEG 1905MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 17.03.2023. (MP4 18MB / MPEG 186MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 16.03.2023.(MP4 39MB / MPEG 427MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodna stranka 14.03.2023. (MP4 145MB / MPEG 1743MB)

konferencija za novinare narodnih poslanica prof. dr Tamare Milenković Kerković i Radmile Vasić 10.03.2023.(MP4 142MB / MPEG 1435MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 10.03.2023.(MP4 89MB / MPEG 965MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića, dr Miloša Jovanovića, Milice Đurđević Stamenkovski i Vojislava Mihailovića 07.03.2023.(MP4 209MB / MPEG 2142MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 07.03.2023. (MP4 41MB / MPEG 419MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 01.03.2023. (MP4 70MB / MPEG 712MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 01.03.2023. (MP4 70MB / MPEG 712MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 01.03.2023. (MP4 145MB / MPEG 1743MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 01.03.2023.(MP4 70MB / MPEG 712MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Milice Đurđević Stamenkovski, Boška Obradovića i Miloša Jovanovića 28.02.2023.(MP4 162MB / MPEG 1765MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 27.02.2023.(MP4 90MB / MPEG 964MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 27.02.2023.(MP4 58MB / MPEG 610MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 27.02.2023.(MP4 33MB / MPEG 340MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici 27.02.2023. (MP4 98MB / MPEG 1016MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Janka Veselinovića 27.02.2023.(MP4 90MB / MPEG 917MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 25.02.2023.(MP4 72MB / MPEG 731MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 25.02.2023.(MP4 71MB / MPEG 722MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 25.02.2023.(MP4 114MB / MPEG 1164MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića, Milice Đurđević Stamenkovski, Vojislava Mihailovića i dr Miloša Jovanovića 24.02.2023. (MP4 107MB / MPEG 1072MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 24.02.2023. (MP4 151MB / MPEG 1552MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Narodna stranka, Demokratska stranka - DS, ZELENO -LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO i MORAMO – ZAJEDNO 24.02.2023. (MP4 56MB / MPEG 587MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 24.02.2023. (MP4 41MB / MPEG 441MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO 17.02.2023. (MP4 39MB / MPEG 341MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe Demokratska stranka – DS 10.02.2023.(MP4 128MB / MPEG 1298MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 09.02.2023.(MP4 31MB / MPEG 320MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe Srpska stranka Zavetnici 09.02.2023.(MP4 27MB / MPEG 269MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe MORAMO - ZAJEDNO 09.02.2023.(MP4 51MB / MPEG 517MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 08.02.2023.(MP4 33MB / MPEG 337MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 07.02.2023.(MP4 49MB / MPEG 546MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 07.02.2023.(MP4 34MB / MPEG 357MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO; Demokratska stranka – DS; Narodna stranka; UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA i MORAMO – ZAJEDNO 07.02.2023.(MP4 78MB / MPEG 790MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 05.02.2023.(MP4 41MB / MPEG 441MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dragana Nikolića 03.02.2023.(MP4 70MB / MPEG 380MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodna stranka 03.02.2023.(MP4 37MB / MPEG 374MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 02.02.2023.(MP4 45MB / MPEG 481MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 02.02.2023.(MP4 34MB / MPEG 435MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 02.02.2023.(MP4 86MB / MPEG 887MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika dr Miloša Jovanovića, Vojislava Mihailovića, Milice Đurđević Stamenkovski i Boška Obradovića 02.02.2023.(MP4 86MB / MPEG 887MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića 01.02.2023.(MP4 29MB / MPEG 295MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Dalibora Jekića i Željka Veselinovića 26.01.2023.(MP4 55MB / MPEG 563MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 25.01.2023. (MP4 45MB / MPEG 458MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 25.01.2023. (MP4 45MB / MPEG 458MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 23.01.2023.(MP4 81MB / MPEG 794MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 20.01.2023.(MP4 106MB / MPEG 1075MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 19.01.2023.(MP4 138MB / MPEG 1399MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 16.01.2023. (MP4 51MB / MPEG 523MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 11.01.2023.(MP4 116MB / MPEG 1184MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marine Raguš 28.12.2022.(MP4 210MB / MPEG 2115MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Stefanovića 28.12.2022.(MP4 131MB / MPEG 1403MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Milice Đurđević Stamenkovski 28.12.2022.(MP4 84MB / MPEG 855MB)

izjave za medije uvodničara konferencije Institucionalni odgovor na femicid u Republici Srbiji 28.12.2022.(MP4 57MB / MPEG 572MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Demokratska stranka - DS; MORAMO – ZAJEDNO; UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA i ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 26.12.2022.(MP4 104MB / MPEG 1033MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 26.12.2022.(MP4 156MB / MPEG 1567MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 26.12.2022.(MP4 174MB / MPEG 1735MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Nebojše Zelenovića, Marinike Tepić, dr Zorana Lutovca, Miroslava Aleksića i Radomira Lazovića 22.12.2022.(MP4 120MB / MPEG 1270MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Slaviše Ristića 22.12.2022.(MP4 61MB / MPEG 632MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 22.12.2022.(MP4 50MB / MPEG 509MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 22.12.2022.(MP4 112MB / MPEG 1120MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa MORAMO – ZAJEDNO; Demokratska stranka – DS; UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; Narodna stranka; ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 22.12.2022.(MP4 98MB / MPEG 991MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Nataše Jovanović 20.12.2022.(MP4 60MB / MPEG 611MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 20.12.2022. (MP4 135MB / MPEG 1450MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Marinike Tepić i Nebojše Novakovića 09.12.2022. (MP4 31MB / MPEG 316MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS, UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA, MORAMO – ZAJEDNO i Narodna stranka 09.12.2022.(MP4 100MB / MPEG 1010MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa DS, NS, UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA i MORAMO – ZAJEDNO 08.12.2022.(MP4 71MB / MPEG 713MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Janka Veselinovića, Anne Oreg, Danijele Grujić, Borislava Novakovića, Jelene Kalajdžić i Dragane Rakić 08.12.2022. (MP4 128MB / MPEG 1354MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe NADA - NOVI DSS – POKS 08.12.2022.(MP4 79MB / MPEG 813MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Jahje Fehratovića 07.12.2022. (MP4 104MB / MPEG 1054MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Enisa Imamovića 07.12.2022. (MP4 85MB / MPEG 864MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 07.12.2022.(MP4 69MB / MPEG 704MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Nebojše Zelenovića 07.12.2022. (MP4 153MB / MPEG 1516MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 07.12.2022.(MP4 60MB / MPEG 620MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Slaviše Ristića 06.12.2022.(MP4 141MB / MPEG 1428MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 06.12.2022.(MP4 19MB / MPEG 223MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 05.12.2022.(MP4 56MB / MPEG 569MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Snežane Paunović 05.12.2022.(MP4 71MB / MPEG 767MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 05.12.2022.(MP4 97MB / MPEG 1003MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 05.12.2022.(MP4 139MB / MPEG 1450MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika doc. dr Biljane Đorđević, Marinike Tepić i Srđana Milivojevića 05.12.2022.(MP4 139MB / MPEG 1450MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Slavice Radovanović, Sande Rašković Ivić, Tatjane Manojlović, Radmile Vasić i Jelene Kalajadžić 01.12.2022.(MP4 57MB / MPEG 579MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Usamea Zukorlića 01.12.2022.(MP4 61MB / MPEG 673MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe ZELENO-LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 01.12.2022.(MP4 79MB / MPEG 871MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 29.11.2022.(MP4 128MB / MPEG 1329MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Boška Obradovića, Radmile Vasić i prof. dr Tamare Milenković Kerković 24.11.2022. (MP4 217MB / MPEG 2320MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Stefanovića 23.11.2022. (MP4 96MB / MPEG 947MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 23.11.2022.(MP4 114MB / MPEG 1153MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 23.11.2022.(MP4 125MB / MPEG 1308MB)

konferencija za novinare predsednika Odbora za zaštitu životne sredine 23.11.2022.(MP4 68MB / MPEG 687MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Mirkovića 17.11.2022.(MP4 38MB / MPEG 419MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Srđana Milivojevića 17.11.2022. (MP4 128MB / MPEG 1355MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 10.11.2022.(MP4 75MB / MPEG 763MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Tatjane Manojlović 10.11.2022. (MP4 50MB / MPEG 508MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 10.11.2022. (MP4 63MB / MPEG 643MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 10.11.2022.(MP4 96MB / MPEG 963MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Nevene Đurić 09.11.2022.(MP4 161MB / MPEG 1627MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Borka Puškića 09.11.2022.(MP4 65MB / MPEG 665MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe ZELENO-LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 09.11.2022. (MP4 65MB / MPEG 665MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića09.11.2022. (MP4 75MB / MPEG 764MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Narodna stranka, Demokratska stranka- DS, MORAMO – ZAJEDNO, ZELENO-LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO, Srpska stranka Zavetnici, NADA - NOVI DSS – POKS, SRPSKI POKRET DVERI – PATRIOTSKI BLOK, UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA 09.11.2022. (MP4 220MB / MPEG 2154MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića 09.11.2022.(MP4 74MB / MPEG 751MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Selme Kučević 08.11.2022. (MP4 87MB / MPEG 895MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 08.11.2022. (MP4 124MB / MPEG 1250MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika dr Zorana Zečevića 08.11.2022. (MP4 90MB / MPEG 905MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Aleksandra Olenika, Enisa Imamovića, Selme Kučević i Šaipa Kamberija 07.11.2022. (MP4 137MB / MPEG 1386MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA; MORAMO – ZAJEDNO; Narodna stranka; ZELENO – LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 07.11.2022. (MP4 83MB / MPEG 894MB)

konferencija za novinare predsednice Odbora za evropske integracije 04.11.2022. (MP4 137MB / MPEG 1386MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Srđana Milivojevića i Miodraga Gavrilovića 03.11.2022. (MP4 116MB / MPEG 1183MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 03.11.2022. (MP4 110MB / MPEG 1111MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe NADA-NOVI DSS-POKS 03.11.2022. (MP4 90MB / MPEG 905MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 02.11.2022. (MP4 282MB / MPEG 2839MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika dr Zorana Zečevića 28.10.2022. (MP4 21MB / MPEG 214MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 26.10.2022. (MP4 34MB / MPEG 356MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Aleksandra Olenika, Enisa Imamovića, Selme Kučević i Šaipa Kamberija 26.10.2022. (MP4 46MB / MPEG 499MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miloša Parandilovića 26.10.2022. (MP4 21MB / MPEG 214MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Krste Janjuševića 26.10.2022. (MP4 54MB / MPEG 542MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 26.10.2022. (MP4 29MB / MPEG 290MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Zorana Lutovca 26.10.2022. (MP4 128MB / MPEG 1298MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 25.10.2022. (MP4 121MB / MPEG 1224MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 25.10.2022. (MP4 168MB / MPEG 1658MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 25.10.2022. (MP4 42MB / MPEG 426MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dragana Nikolića 25.10.2022. (MP4 125MB / MPEG 1385MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Marinike Tepić 24.10.2022.(MP4 241MB / MPEG 2432MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Milice Đurđević Stamenkovski, Boška Obradovića, dr Miloša Jovanovića i Vojislava Mihailovića 21.10.2022. (MP4 135MB / MPEG 1267MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Milice Đurđević Stamenkovski, Boška Obradovića, dr Miloša Jovanovića i Vojislava Mihailovića 19.10.2022. (MP4 175MB / MPEG 1482MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 19.10.2022. (MP4 67MB / MPEG 685MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Radomira Lazovića, Biljane Đorđević, Roberta Kozme, Jelene Jerinić i Đorđa Pavićevića 19.10.2022. (MP4 124MB / MPEG 1358MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Radomira Lazovića, Biljane Đorđević, Roberta Kozme, Jelene Jerinić i Đorđa Pavićevića 18.10.2022. (MP4 96MB / MPEG 956MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Roberta Kozme, Jelene Kalajdžić, Natana Albaharija, Borislava Novakovića i Zorana Lutovca 18.10.2022. (MP4 159MB / MPEG 1678MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miroslava Aleksića 18.10.2022.(MP4 81MB / MPEG 816MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika dr Zorana Lutovca 18.10.2022.(MP4 80MB / MPEG 811MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Milice Đurđević Stamenkovski i Milimira Vujadinovića 17.10.2022. (MP4 168MB / MPEG 1684MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 17.10.2022. (MP4 97MB / MPEG 956MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO17.10.2022. (MP4 106MB / MPEG 1077MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 13.10.2022. (MP4 57MB / MPEG 568MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 13.10.2022. (MP4 35MB / MPEG 358MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 13.10.2022. (MP4 35MB / MPEG 358MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Đorđa Stankovića 11.10.2022.(MP4 103MB / MPEG 1046MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 11.10.2022.(MP4 62MB / MPEG 624MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika prof. dr Branimira Jovančićevića, Aleksandra Jovanovića, Miroslava Aleksića, Radomira Lazovića i Danijele Nestorović 11.10.2022.(MP4 74MB / MPEG 1747MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Željka Veselinovića 10.10.2022.(MP4 51MB / MPEG 521MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dejana Bulatovića 06.10.2022.(MP4 96MB / MPEG 975MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Radomira Lazovića i Roberta Kozme 06.10.2022. (MP4 84MB / MPEG 845MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK 05.10.2022.(MP4 122MB / MPEG 1230MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Zorana Lutovca i Dragane Rakić 05.10.2022.(MP4 22MB / MPEG 220MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe NADA-NOVI DSS-POKS 04.10.2022.(MP4 65MB / MPEG 658MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Tatjane Manojlović 04.10.2022.(MP4 49MB / MPEG 496MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 04.10.2022.(MP4 96MB / MPEG 968MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Siniše Kovačevića 03.10.2022.(MP4 65MB / MPEG 674MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Nebojše Bakareca 03.10.2022.(MP4 76MB / MPEG 724MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Dragana Nikolića 30.09.2022. (MP4 68MB / MPEG 685MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Radmile Vasić 30.09.2022. (MP4 135MB / MPEG 1358MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Nebojše Zelenovića 30.09.2022.(MP4 111MB / MPEG 1121MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 28.09.2022.(MP4 131MB / MPEG 1321MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 28.09.2022.(MP4 106MB / MPEG 1077MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milimira Vujadinovića 28.09.2022.(MP4 176MB / MPEG 1776MB)

konferencija za novinare narodne poslanice prof. dr Tamare Milenković Kerković 27.09.2022.(MP4 130MB / MPEG 1314MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miloša Parandilovića 26.09.2022.(MP4 99MB / MPEG 1006MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe NADA-NOVI DSS-POKS 26.09.2022.(MP4 134MB / MPEG 1354MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 23.09.2022.(MP4 92MB / MPEG 926MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 23.09.2022.(MP4 186MB / MPEG 1888MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 20.09.2022.(MP4 150MB / MPEG 1527MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Sanje Lakić 19.09.2022.(MP4 71MB / MPEG 720MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miodraga Gavrilovića 19.09.2022.(MP4 60MB / MPEG 613MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Radomira Lazovića i doc. dr Biljane Đorđević 16.09.2022.(MP4 117MB / MPEG 1251MB)

konferencija za novinare poslaničkih grupa Demokratska stranka – DS; Narodna stranka i ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO 14.09.2022.(MP4 77MB / MPEG 779MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 14.09.2022.(MP4 64MB / MPEG 643MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 14.09.2022.(MP4 89MB / MPEG 901MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS 14.09.2022.(MP4 75MB / MPEG 761MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Ivice Dačića 13.09.2022.(MP4 96MB / MPEG 969MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika Marinike Tepić, Borka Stefanovića i Slaviše Ristića 13.09.2022.(MP4 83MB / MPEG 871MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 12.09.2022.(MP4 75MB / MPEG 738MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Jahje Fehratovića 12.09.2022.(MP4 36MB / MPEG 367MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Radomira Lazovića 12.09.2022.(MP4 87MB / MPEG 883MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Milice Đurđević Stamenkovski 09.09.2022.(MP4 125MB / MPEG 1261MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 09.09.2022.(MP4 107MB / MPEG 1080MB)

izjave za novinare 09.09.2022.(MP4 87MB / MPEG 889MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika dr Nenada Mitrovića 08.09.2022.(MP4 91MB / MPEG 907MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Aleksandra Olenika 08.09.2022.(MP4 86MB / MPEG 874MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milovana Jakovljevića 07.09.2022. (MP4 92MB / MPEG 946MB)

konferencija za novinare narodne poslanice Dragane Rakić 06.09.2022.(MP4 73MB / MPEG 740MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika mr Ivana Kostića i Boška Obradovića 05.09.2022.(MP4 151MB / MPEG 1627MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Miodraga Gavrilovića 01.09.2022.(MP4 61MB / MPEG 600MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO 31.08.2022. (MP4 135MB / MPEG 1468MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 31.08.2022.(MP4 151MB / MPEG 1627MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 25.08.2022.(MP4 163MB / MPEG 1650MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika prof. dr Branimira Jovančićevića 23.08.2022.(MP4 115MB / MPEG 1104MB)

konferencija za novinare narodnih poslanica prof. dr Tamare Milenković Kerković i Radmile Vasić 19.08.2022. (MP4 91MB / MPEG 1025MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Srđana Milivojevića 16.08.2022. (MP4 73MB / MPEG 732MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika mr Ivana Kostića 15.08.2022. (MP4 146MB / MPEG 1516MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe Demokratska stranka 09.08.2022.(MP4 305MB / MPEG 3100MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK 03.08.2022.(MP4 58MB / MPEG 587MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe MORAMO – ZAJEDNO 02.08.2022. (MP4 67MB / MPEG 641MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK 02.08.2022.(MP4 59MB / MPEG 628MB)

konferencija za novinare članova Poslaničke grupe Narodna stranka 02.08.2022.(MP4 73MB / MPEG 781MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Milije Miletića 02.08.2022. (MP4 34MB / MPEG 388MB)

konferencija za novinare Poslaničke grupe MORAMO 01.08.2022. (MP4 45MB / MPEG 438MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Boška Obradovića 01.08.2022. (MP4 31MB / MPEG 354MB)

konferencija za novinare narodnih poslanika sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - Zajedno možemo sve 01.08.2022. (MP4 59MB / MPEG 684MB)

konferencija za novinare narodnog poslanika Vojislava Mihailovića 01.08.2022. (MP4 25MB / MPEG 274MB)

 

 


prethodna stranica