Sednice odbora i ostalih radnih tela

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo
Odbor za odbranu i unutrašnje poslove
Odbor za spoljne poslove
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu
Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
Odbor za dijasporu i Srbe u regionu
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije
Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo
Odbor za Kosovo i Metohiju
Odbor za kulturu i informisanje
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva
Odbor za zdravlje i porodicu
Odbor za zaštitu životne sredine
Odbor za evropske integracije
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja
Odbor za kontrolu službi bezbednosti
Odbor za prava deteta

Pododbor za sport
Pododbor za nauku i visoko obrazovanje
Pododbor za praćenje stanja u poljoprivredi u marginalnim - najnerazvijenijim područjima Republike Srbije - područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Anketni odbor radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koji su dovele do masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i na teritoriji Smedereva i Mladenovca – u Malom Orašju i Duboni, utvrđivanja propusta u vršenju nadležnosti i preduzimanja odgovarajućih radnji, utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica i predlaganja meraprethodna stranica