Јавна слушања

јавно слушање: Национална имплементација препорука CEDAW комитета Уједињених нација и CAHVIO Конвенције Савета Европе 03.12.2013. (MP4 849MB / MPEG 10972MB)

јавно слушање: НАТУРА 2000 у Србији 2013. 02.12.2013. (MP4 800MB / MPEG 10197MB)

јавно слушање: Женско предузетништво у Србији 26.11.2013. (MP4 608MB / MPEG 7901MB)

јавно слушање: Интеграциони процеси на евроазијском простору и перспективе сарадње са Србијом 25.11.2013. (MP4 733MB / MPEG 9517MB)

јавно слушање: Представљање посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији деце у Србији 19.11.2013. (MP4 314MB / MPEG 4049MB)

јавно слушање: Дигитализација - рационално коришћење фреквенцијског спектра 12.11.2013. (MP4 810MB / MPEG 10871MB)

јавно слушање на тему: Национални приоритети за међународну финансијску помоћ за период 2014 - 2017. године, са пројекцијом до 2020. године 04.11.2013. (MP4 620MB / MPEG 7996MB)

јавно слушање: Енергетска ефикасност као могућност развоја Србије 09.10.2013. (MP4 770MB / MPEG 9930MB)

јавно слушање: Да ли је Србији потребна малина? 07.10.2013. (MP4 1071MB / MPEG 13493MB)

јавно слушање: Област заштите животне средине као међуресорна надлежност, процедуре контроле примене прописа и надзор над процесом изречених прекршајних казни 30.09.2013. (MP4 484MB / MPEG 6279MB)

јавно слушање: Пројекат пловног пута Канал Морава 24.07.2013. (MP4 601MB)


претходна страница