Седнице Народне скупштине

Првo ванреднo заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години 15.02.2014. - гласање (MP4 10MB / MPEG 135MB)

Првo ванреднo заседање Народне скупштине Републике Србије у 2014. години 15.02.2014. (MP4 511MB / MPEG 6588MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.12.2013. - гласање (MP4 57MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.12.2013. други део (MP4 42MB)

Посланичка питања у децембру 26.12.2013. (MP4 1170MB)

наставак Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.12.2013. први део (MP4 584MB)

Седма седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 23.12.2013. (MP4 845MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.12.2013. други део (MP4 121MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.12.2013. први део (MP4 1862MB)

Дан за гласање о тачкама 12, 13. и 14. дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 13.12.2013. (MP4 312MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 13.12.2013. (MP4 1804MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 12.12.2013. други део (MP4 2573MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 12.12.2013. први део (MP4 1064MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.12.2013. други део (MP4 1036MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.12.2013. први део (MP4 1137MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 09.12.2013. други део (MP4 1073MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 09.12.2013. први део (MP4 1404MB)

Дан за гласање о првих 11 тачака дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 06.12.2013. (MP4 321MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 06.12.2013. други део (MP4 1796MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 06.12.2013. први део (MP4 1004MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.12.2013. други део (MP4 426MB)

наставак Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.12.2013. први део (MP4 1400MB)

Осма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години (MP4 30MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 03.12.2013. други део (MP4 1145MB)

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 03.12.2013. први део (MP4 610MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.11.2013. (MP4 520MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.11.2013. (MP4 451MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 22.11.2013. други део (MP4 650MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 22.11.2013. први део (MP4 249MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 21.11.2013. трећи део (MP4 350MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 21.11.2013. други део (MP4 628MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 21.11.2013. први део (MP4 221MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 20.11.2013. други део (MP4 495MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 20.11.2013. први део (MP4 540MB)

Дан за гласање о тачкама 1, 2, 3. и 4. дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 20.11.2013. (MP4 543MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 19.11.2013. други део (MP4 443MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 19.11.2013. први део (MP4 1149MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 18.11.2013. други део (MP4 1472MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 18.11.2013. први део (MP4 1070MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 15.11.2013. други део (MP4 812MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 15.11.2013. први део (MP4 824MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 14.11.2013. други део (MP4 1479MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 14.11.2013. први део (MP4 1115MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 13.11.2013. други део (MP4 1257MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 13.11.2013. први део (MP4 978MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 12.11.2013. други део (MP4 896MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 12.11.2013. први део (MP4 1083MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 08.11.2013. други део (MP4 447MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 08.11.2013. први део (MP4 1296MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 07.11.2013. други део (MP4 445MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 07.11.2013. први део (MP4 1125MB)

Пета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години. (MP4 119MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 06.11.2013. (MP4 316MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 05.11.2013. други део (MP4 873MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 05.11.2013. први део (MP4 1113MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.11.2013. други део (MP4 871MB)

наставак Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.11.2013. први део (MP4 1123MB)

Посланичка питања у октобру 31.10.2013. (MP4 866MB)

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 31.10.2013. (MP4 311MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 31.10.2013. (MP4 727MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 29.10.2013. (MP4 1040MB )

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 24.10.2013. други део (MP4 763MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 24.10.2013. други део (MP4 763MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 24.10.2013. први део (MP4 1138MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 23.10.2013. други део (MP4 1129MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 23.10.2013. први део (MP4 534MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 22.10.2013. други део (MP4 1096MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 22.10.2013. први део (MP4 802MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 17.10.2013. други део (MP4 780MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 17.10.2013. први део (MP4 1060MB)

Седма посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.10.2013. (MP4 79MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.10.2013. (MP4 1025MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.10.2013. други део (MP4 858MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.10.2013. први део (MP4 1040MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.10.2013. (MP4 48MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 09.10.2013. други део (MP4 484MB)

наставак Треће седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 09.10.2013. први део (MP4 1095MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 07.10.2013. други део (MP4 1668MB)

Трећа седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 07.10.2013. први део (MP4 706MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 06.10.2013. - гласање (MP4 36MB)

наставак Друге седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 06.10.2013. (MP4 1064MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.10.2013. трећи део (MP4 866MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.10.2013. други део (MP4 830MB)

Друга седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 04.10.2013. први део (MP4 19MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.10.2013. трећи део (MP4 807MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.10.2013. други део (MP4 327MB)

наставак Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.10.2013. први део (MP4 710MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 01.10.2013. други део (MP4 986MB)

Прва седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 01.10.2013. први део (MP4 1077MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. осми део 23:22 - 23:37 (MP4 77MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. седми део - полагање заклетве (MP4 46MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. шести део - гласање (MP4 146MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. пети део 21:25 - 22:42 (MP4 382MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. четврти део 19:03 - 21:25 (MP4 700MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. трећи део 16:20 - 19:03 (MP4 739MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. други део 13:37 - 15:20 (MP4 503MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 02.09.2013. први део (MP4 597MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 31.08.2013. трећи део 15:15 - 18:00 (MP4 780MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 31.08.2013. други део 12:45 - 14:03 (MP4 372MB)

наставак Шесте посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 31.08.2013. први део (MP4 595MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 30.08.2013. пети део 19:28 - 21:20 (MP4 590MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 30.08.2013. четврти део 18:10 - 19:28 (MP4 385MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 30.08.2013. трећи део 16:47 - 18:10 (MP4 409MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 30.08.2013. други део премијер Владе Ивица Дачић (MP4 137MB)

Шеста посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 30.08.2013. први део (MP4 292MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 29.08.2013. (MP4 52MB)

Једанаесто ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.08.2013. (MP4 118MB)

Дан за гласање о јединој тачки дневног реда Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 29.08.2013. (MP4 105MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 28.08.2013. трећи део (MP4 633MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 28.08.2013. други део (MP4 1620MB)

наставак Десетог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 28.08.2013. први део (MP4 843MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.08.2013. други део (MP4 2420MB)

Десето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 26.08.2013. први део (MP4 873MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 25.07.2013. (MP4 342MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 24.07.2013. други део (MP4 794MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 24.07.2013. први део (MP4 1112MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 22.07.2013. други део (MP4 221MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 22.07.2013. први део (MP4 1016MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 18.07.2013. други део (MP4 821MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 18.07.2013. први део (MP4 861MB)

Пета посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 18.07.2013. (MP4 105MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 17.07.2013. други део (MP4 795MB)

наставак Деветог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 17.07.2013. први део (MP4 1081MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.07.2013. други део (MP4 405MB)

Девето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.07.2013. први део (MP4 655MB)

Дан за гласање о тачкама дневног реда Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 16.07.2013. (MP4 260MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 15.07.2013. други део (MP4 137MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 15.07.2013. први део (MP4 824MB)

Четврта посебна седница Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 11.07.2013. (MP4 77MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.07.2013. други део (MP4 1091MB)

наставак Осмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години 10.07.2013. први део (MP4 1715MB)

 

претходна страница