Јавна слушања

 

 

јавно слушање: Квалитет ваздуха у Србији 10.02.2020. (MP4 893MB / MPEG 9860MB)

јавно слушање: о Предлогу закона о изменама Закона о избору народних посланика и Предлогу закона о изменама и допуни Закона о локалним изборима 04.02.2020. (MP4 632MB / MPEG 8080MB)

јавно слушање на тему: Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији 28.11.2019. (MP4 592MB / MPEG 7524MB)

јавно слушање: Спречавање насиља над женама 26.11.2019. (MP4 774MB / MPEG 9971MB)

јавно слушање: Образовање на језицима националних мањина 22.11.2019. (MP4 825MB / MPEG 10146MB)

јавно слушање: Стање вода у Србији 19.09.2019. (MP4 856MB / MPEG 10394MB)

јавно слушање: о Предлогу закона о науци и истраживањима 17.06.2019. (MP4 716MB / MPEG 9129MB)

јавно слушање: Представљање првoг националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја 11.06.2019. (MP4 420MB / MPEG 5922MB)

јавно слушање: о Предлогу закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 19.11.2018. (MP4 480MB / MPEG 6249MB)

јавно слушање: Спровођење циљева одрживог развоја - улога Народне скупштине 08.11.2017.  (MP4 245MB / MPEG 2912MB)

јавно слушање: Улога и значај ХПВ имунизације 14.12.2016. (MP4 540MB / MPEG 7132MB)

јавно слушање: Системска решења у животној средини - Србија 2017 - 2027, дефинисање проблема у области управљања водама 30.11.2016.(MP4 467MB / MPEG 5936MB)

јавно слушање: Представљање Приручника за парламентарце – водич кроз међународно избегличко право 22.11.2016. (MP4 605MB / MPEG 6913MB)

jавно слушање: Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема 14.11.2016. (MP4 305MB / MPEG 3906MB)

jавно слушање: Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027 - дефинисање проблема 01.11.2016. (MP4 634MB / MPEG 8245MB)

јавно слушање: Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-25 - спровођење и приоритетне мере за 2017-18 13.10.2016. (MP4 944MB / MPEG 12039MB)

јавно слушање: Дуално образовање у функцији бољег запошљавања – за и против 25.02.2016. (MP4 582MB / MPEG 7423MB)

јавно слушање: Заштита деце у Србији – од закона до спровођења 10.12.2015. (MP4 252MB / MPEG 6293MB)

јавно слушање: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (наставак) 26.11.2015. (MP4 652MB / MPEG 8293MB)

јавно слушање: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 19.11.2015. (MP4 811MB / MPEG 10426MB)

јавно слушање о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 17.11.2015. (MP4 788MB / MPEG 10038MB)

јавно слушање: Старење - године живота: од привилегије до дискриминације 26.10.2015. (MP4 664MB / MPEG 8450MB)

јавно слушање: Национални оквир квалификација – повезивање образовања и тржишта рада у Србији 14.10.2015. (MP4 707MB / MPEG 9203MB)

јавно слушање на тему: Сајбер безбедност у Републици Србији (сесија III) 10.09.2015. (MP4 414MB / MPEG 5272MB)

јавно слушање на тему: Сајбер безбедност у Републици Србији (сесија II) 10.09.2015. (MP4 613MB / MPEG 8062MB)

јавно слушање на тему: Сајбер безбедност у Републици Србији (сесија I) 10.09.2015. (MP4 362MB / MPEG 4997MB)

јавно слушање: Информационо друштво у процесу приступања Србије Европској унији 25.05.2015. (MP4 785MB / MPEG 10557MB)

jавно слушање: Климатске промене као реалност у Србији и ЕУ – изазови, одговори, могућности 20.04.2015. (MP4 1007MB / MPEG 13077MB)

Јавно слушање: Рад и функционисање националних савета националних мањина 17.04.2015. (MP4 710MB / MPEG 9157MB)

јавно слушање: Могућности за ефикасније коришћење биомасе у енергетске сврхе у Републици Србији 24.03.2015. (MP4 823MB / MPEG 10504MB)

јавно слушање: Подизање ветрозаштитних појасева и заштита од ерозије 24.02.2015. (MP4 723MB / MPEG 9404MB)

јавно слушање: Нацрт закона о уџбеницима 18.02.2015. (MP4 1040MB / MPEG 13297MB)

јавно слушање: Рециклажа у Републици Србији 29.01.2015 (MP4 463MB / MPEG 12022MB)

јавно слушање: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о култури 29.12.2014. (MP4 913MB / MPEG 11777MB)

јавно слушање: Управљање средствима из ИПА-2 фондова 23.12.2014. (MP4 880MB / MPEG 11392MB)

јавно слушање: Депоније у Републици Србији  16.12.2014. (MP4 722MB / MPEG 9310MB)

јавно слушање: Доступност и начини коришћења средстава из ИПАРД фонда 05.12.2014. (MP4 492MB / MPEG 6722MB)

јавно слушање: Управљање индустријским отпадом и третман опасног отпада у Републици Србији 01.12.2014. (MP4 823MB / MPEG 10699MB)

јавно слушање: 25 година од усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета – решавање проблема деце чији се живот и рад одвија на улици, у организацији Одбора за права детета (MP4 438MB / MPEG 5694MB)

јавно слушање: Управљање комуналним отпадом у Републици Србији 07.11.2014. (MP4 920MB / MPEG 11874MB)

јавно слушање: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању 25.07.2014. други део (MP4 868MB / MPEG 11189MB)

јавно слушање: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању 25.07.2014. први део (MP4 678MB / MPEG 8739MB)

јавно слушање: Ауторско право и колективно остваривање ауторског и сродних права драмских, филмских и телевизијских уметника и интерпретатора 14.07.2014. (MP4 615MB / MPEG 8007MB)

јавно слушање: Методологија процене стања животне средине и отклањања привременe и трајне штете у животној средини проузрокованој поплавама у Републици Србији 05.06.2014. (MP4 719MB / MPEG 9394MB)

јавно слушање: Национална имплементација препорука CEDAW комитета Уједињених нација и CAHVIO Конвенције Савета Европе 03.12.2013. (MP4 849MB / MPEG 10972MB)

јавно слушање: НАТУРА 2000 у Србији 2013. 02.12.2013. (MP4 800MB / MPEG 10197MB)

јавно слушање: Женско предузетништво у Србији 26.11.2013. (MP4 608MB / MPEG 7901MB)

јавно слушање: Интеграциони процеси на евроазијском простору и перспективе сарадње са Србијом 25.11.2013. (MP4 733MB / MPEG 9517MB)

јавно слушање: Представљање посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији деце у Србији 19.11.2013. (MP4 314MB / MPEG 4049MB)

јавно слушање: Дигитализација - рационално коришћење фреквенцијског спектра 12.11.2013. (MP4 810MB / MPEG 10871MB)

јавно слушање на тему: Национални приоритети за међународну финансијску помоћ за период 2014 - 2017. године, са пројекцијом до 2020. године 04.11.2013. (MP4 620MB / MPEG 7996MB)

јавно слушање: Енергетска ефикасност као могућност развоја Србије 09.10.2013. (MP4 770MB / MPEG 9930MB)

јавно слушање: Да ли је Србији потребна малина? 07.10.2013. (MP4 1071MB / MPEG 13493MB)

јавно слушање: Област заштите животне средине као међуресорна надлежност, процедуре контроле примене прописа и надзор над процесом изречених прекршајних казни 30.09.2013. (MP4 484MB / MPEG 6279MB)

јавно слушање: Пројекат пловног пута Канал Морава 24.07.2013. (MP4 601MB)


претходна страница